Stanovisko k voľbám.

A fonte puro pura defluit aqua Aj keď niekto sám seba označuje za ľudáka, či ľudovca neznamená to, že sa týmto automaticky stáva ľudákom, či ľudovcom - inými slovami členom, či sympatizantom jedinej na Slovensku Bohom zjavenej, slovami jeho zástupcu na Zemi rímskeho biskupa Leva XIII. vyjadrenými encyklikou Rerum novarum…

Povedzte štátu čo má spraviť z 1-3% Vami zaplatených daní

V rámci súboja systému so Slovenskou ľudovou stranou Andreja Hlinku nám štát aktívne bráni v činnosti a využíva k tomu politickú kombináciu platných zákonov, správnych rozhodnutí a výrokov tzv. nezávislých auditorov. Ľudovci napriek tomu aktívne spolupracujú na rôznych občianskych aktivitách prostredníctvom projektov občianskeho združenia Ľudová platforma. Nariaďte štátu aby 1-3%…

Stanovisko k vojenským akciám proti EÚ.

Est modus in rebus, sunt certi denique fines Slovenská ľudová strana opäť pripomína svoj jednoznačný postoj k Európskej únii, ktorý prejavila naposledy vo voľbách do EP – „Nie Bruselu, áno Európe“. Nie teroru bruselského judaizmu, áno spolupráci európskych národov. V súčasnosti sú vojenské akcie proti EÚ mediálne prezentované ako imigračná…

Stanovisko k politickým nomináciám na verejné funkcie.

Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla Slovenská ľudová strana považuje za potrebné reštaurovanie politickej kultúry, ktorá si váži a ctí stavovský princíp, ktorého obnovené rešpektovanie môže odstrániť nevyhnutnú potrebu výmeny väčšiny verejných funkcionárov, volených vždy voliteľmi po každých voľbách (parlamentných, komunálnych, či samosprávnych) a ktorých základnou…

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k medializovaným výrokom o účasti ľudovcov vo voľbách.

Accepto damno ianuam claudo Od okamihu, v ktorom sa oslavy terorizmu stali štátnym sviatkom slovenského štátu,  nie je možné sa čudovať zneužívaniu verejnej moci, pretože štátna moc nemá žiaden koncept existencie vlastného národného štátu. V politickej štruktúre štátu sa objavujú neustále pokusy, aj verejnej moci, založené na zneužívaní pozitívneho chápania slovenských…

Otvorený list prezidentovi slovenského štátu.

Aliquis non debet esse iudex in propria causa Vážený pán prezident Ivan Gašparovič rešpektujúc Vašu osobnú integritu, oprávnenia, skúsenosti, vzdelanie a honorabilitu Vás žiadame aby ste pri posudzovaní zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora postupovali v súlade s hlbokým presvedčením, že rešpektovanie zákona o prokuratúre je tým minimom, o ktoré sa…

Otvorený list ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí slovenského štátu.

Etiam oblivisci, quid sis, interdum expedit Vážený pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák s hlbokým a úprimným počudovaním sme vzali na vedomie správu že Vy ako predseda Rady vlády pre pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ste v jej mene vyslovil hlboké znepokojenie nad organizovaním…

Otvorený list premiérovi slovenského štátu.

Quod non versantur catti, mures dominantur Vážený pán premiér JUDr. Doc. Robert Fico, CSc. ako dlhodobého predsedu politickej strany, ktorá sa občanom slovenského štátu ponúka ako tretia cesta, ako strana progresívneho typu po vzore britskej LP a nemeckej SPD, ako strana kladúca dôraz na antidiskrimináciu a modelujúca orientovanú trhovú ekonomiku…