Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele nech Vás posilní