Stanovisko k voľbám.

A fonte puro pura defluit aqua Aj keď niekto sám seba označuje za ľudáka, či ľudovca neznamená to, že sa týmto automaticky stáva ľudákom, či ľudovcom - inými slovami členom, či sympatizantom jedinej na Slovensku Bohom zjavenej, slovami jeho zástupcu na Zemi rímskeho biskupa Leva XIII. vyjadrenými encyklikou Rerum novarum…

Mária Terézia Habsbursko Lotrinská /13.5.1717-29.11.1780/

Jej veličenstvo: arcivojvodkyňa Rakúska, uhorská kráľovná, česká kráľovná Mária Terézia Habsbursko Lotrinská /13.5.1717-29.11.1780/ Dňa 14.5.2017 od 14 oo hod. sa na pozvanie rodiny Habsburskej dynastie a kapucínskej reholi-strážkyne Habsburskej nekropoly vo Viedni, zúčastnilo predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, pietnej spomienky konanej k 300-stému výročiu narodenia jej veličenstva: arcivojvodkyni rakúskej,…

BIELE SLOVENSKO

BIELE  SLOVENSKO Často môžeme počuť výrok  „ biele Slovensko“, dobre vieme, že kto tento výrok s obľubou používa. Dobre vieme, že kto, vieme aj to, že ten niekto pri vyslovení tohto slovného spojenia uvádza aj toho, kto to vyslovil. Tiež vieme, že aké reakcie toto slovné spojenie vyvoláva. Vo väčšine prípadov…

VYHLÁSENIE

  VYHLÁSENIE PREDSTAVITEĽOV SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ STRANY ANDREJA HLINKU  Odmietame kontinuitu s politickým zriadením popierajúcim prirodzenú pravdu, tak ako odmietame všetky formy liberalizmu, rasizmu, xenofóbie, fašizmu, komunizmu a nacizmu, či už v konzervatívnych formách, alebo obrodených formách. Budúcnosť Slovenska vidíme v principiálnom presadzovaní Desatora v živote Slovenska. VYZÝVAME  občanov, aby sa otvorene  hlásili k budovaniu Slovenska na…

Povedzte štátu čo má spraviť z 1-3% Vami zaplatených daní

V rámci súboja systému so Slovenskou ľudovou stranou Andreja Hlinku nám štát aktívne bráni v činnosti a využíva k tomu politickú kombináciu platných zákonov, správnych rozhodnutí a výrokov tzv. nezávislých auditorov. Ľudovci napriek tomu aktívne spolupracujú na rôznych občianskych aktivitách prostredníctvom projektov občianskeho združenia Ľudová platforma. Nariaďte štátu aby 1-3%…

Stanovisko k vojenským akciám proti EÚ.

Est modus in rebus, sunt certi denique fines Slovenská ľudová strana opäť pripomína svoj jednoznačný postoj k Európskej únii, ktorý prejavila naposledy vo voľbách do EP – „Nie Bruselu, áno Európe“. Nie teroru bruselského judaizmu, áno spolupráci európskych národov. V súčasnosti sú vojenské akcie proti EÚ mediálne prezentované ako imigračná…

Stanovisko k politickým nomináciám na verejné funkcie.

Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla Slovenská ľudová strana považuje za potrebné reštaurovanie politickej kultúry, ktorá si váži a ctí stavovský princíp, ktorého obnovené rešpektovanie môže odstrániť nevyhnutnú potrebu výmeny väčšiny verejných funkcionárov, volených vždy voliteľmi po každých voľbách (parlamentných, komunálnych, či samosprávnych) a ktorých základnou…