Mária Terézia Habsbursko Lotrinská /13.5.1717-29.11.1780/

Jej veličenstvo: arcivojvodkyňa Rakúska, uhorská kráľovná, česká kráľovná Mária Terézia Habsbursko Lotrinská /13.5.1717-29.11.1780/ Dňa 14.5.2017 od 14 oo hod. sa na pozvanie rodiny Habsburskej dynastie a kapucínskej reholi-strážkyne Habsburskej nekropoly vo Viedni, zúčastnilo predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, pietnej spomienky konanej k 300-stému výročiu narodenia jej veličenstva: arcivojvodkyni rakúskej,…

Povedzte štátu čo má spraviť z 1-3% Vami zaplatených daní

V rámci súboja systému so Slovenskou ľudovou stranou Andreja Hlinku nám štát aktívne bráni v činnosti a využíva k tomu politickú kombináciu platných zákonov, správnych rozhodnutí a výrokov tzv. nezávislých auditorov. Ľudovci napriek tomu aktívne spolupracujú na rôznych občianskych aktivitách prostredníctvom projektov občianskeho združenia Ľudová platforma. Nariaďte štátu aby 1-3%…

Otvorený list prezidentovi slovenského štátu.

Aliquis non debet esse iudex in propria causa Vážený pán prezident Ivan Gašparovič rešpektujúc Vašu osobnú integritu, oprávnenia, skúsenosti, vzdelanie a honorabilitu Vás žiadame aby ste pri posudzovaní zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora postupovali v súlade s hlbokým presvedčením, že rešpektovanie zákona o prokuratúre je tým minimom, o ktoré sa…

Otvorený list ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí slovenského štátu.

Etiam oblivisci, quid sis, interdum expedit Vážený pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák s hlbokým a úprimným počudovaním sme vzali na vedomie správu že Vy ako predseda Rady vlády pre pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ste v jej mene vyslovil hlboké znepokojenie nad organizovaním…

Otvorený list premiérovi slovenského štátu.

Quod non versantur catti, mures dominantur Vážený pán premiér JUDr. Doc. Robert Fico, CSc. ako dlhodobého predsedu politickej strany, ktorá sa občanom slovenského štátu ponúka ako tretia cesta, ako strana progresívneho typu po vzore britskej LP a nemeckej SPD, ako strana kladúca dôraz na antidiskrimináciu a modelujúca orientovanú trhovú ekonomiku…

Dôvody nepodpísania zápisníc o výsledkoch volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Domnievam sa, že voľby do orgánov samosprávnych krajov neprebehli v súlade s volebným zákonom, opierajúc sa najmä o uznesenia Ústrednej volebnej komisie č. 39 a 47. V Bratislave 15. novembra 2009   Stav nevšímavosti k duchovným veciam je alarmujúci. Pokiaľ morálka a etika nebudú mať váhu ani pri uplatňovaní politických…

Otvorená žiadosť a výzva na odsúdenie terorizmu.

P.T. Prezident SR Predseda vlády Generálny prokurátor Minister vnútra Parlamentné politické strany Slovenská ľudová strana Vás dôrazne žiada o odsúdenie terorizmu. Vážený pán prezident Slovenskej republiky, Slovenská ľudová strana Vás týmto dôrazne žiada aby ste sa dištancovali od skupinky maskovaných teroristov, ktorí verejne za podpory polície a samosprávnych orgánov Bratislavy-…