Stanovisko k voľbám.

A fonte puro pura defluit aqua Aj keď niekto sám seba označuje za ľudáka, či ľudovca neznamená to, že sa týmto automaticky stáva ľudákom, či ľudovcom - inými slovami členom, či sympatizantom jedinej na Slovensku Bohom zjavenej, slovami jeho zástupcu na Zemi rímskeho biskupa Leva XIII. vyjadrenými encyklikou Rerum novarum…

BIELE SLOVENSKO

BIELE  SLOVENSKO Často môžeme počuť výrok  „ biele Slovensko“, dobre vieme, že kto tento výrok s obľubou používa. Dobre vieme, že kto, vieme aj to, že ten niekto pri vyslovení tohto slovného spojenia uvádza aj toho, kto to vyslovil. Tiež vieme, že aké reakcie toto slovné spojenie vyvoláva. Vo väčšine prípadov…

Stanovisko k vojenským akciám proti EÚ.

Est modus in rebus, sunt certi denique fines Slovenská ľudová strana opäť pripomína svoj jednoznačný postoj k Európskej únii, ktorý prejavila naposledy vo voľbách do EP – „Nie Bruselu, áno Európe“. Nie teroru bruselského judaizmu, áno spolupráci európskych národov. V súčasnosti sú vojenské akcie proti EÚ mediálne prezentované ako imigračná…

Stanovisko k politickým nomináciám na verejné funkcie.

Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla Slovenská ľudová strana považuje za potrebné reštaurovanie politickej kultúry, ktorá si váži a ctí stavovský princíp, ktorého obnovené rešpektovanie môže odstrániť nevyhnutnú potrebu výmeny väčšiny verejných funkcionárov, volených vždy voliteľmi po každých voľbách (parlamentných, komunálnych, či samosprávnych) a ktorých základnou…

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k medializovaným výrokom o účasti ľudovcov vo voľbách.

Accepto damno ianuam claudo Od okamihu, v ktorom sa oslavy terorizmu stali štátnym sviatkom slovenského štátu,  nie je možné sa čudovať zneužívaniu verejnej moci, pretože štátna moc nemá žiaden koncept existencie vlastného národného štátu. V politickej štruktúre štátu sa objavujú neustále pokusy, aj verejnej moci, založené na zneužívaní pozitívneho chápania slovenských…

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k európskej integrácii.

Pretože všetci .. sú jedno telo, dobro jedného sa odovzdáva druhému ... Od chvíle, v ktorej politická moc prestala zdôvodňovať občanom slovenského štátu prečo je potrebné aby znášali náklady, ktoré nie sú ochotní znášať iní, keď jedinou hybnou silou a zdôvodnením utrpenia bolo priblíženie sa k prezentovanej materiálnej a duchovnej…

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k prehlbovaniu nerovnosti.

Euroval ako prostriedok konečného riešenia nevyslovovanej otázky. Od chvíle, v ktorej politická moc prestala zdôvodňovať občanom slovenského štátu prečo je potrebné aby obete pomáhali nepotrestateľným vyvoleným konkrétnym zločinným jednotlivcom vlastniacim nástroje úžerovej a burzovej politiky, sa úplne vytratil rozdiel medzi jednotlivými judeokresťanskými liberálno demokratickými skupinami predstierajúcimi svoju činnosť v súlade…

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k vytváraniu sporu vo vnútri Cirkvi.

Rím prehovoril, vec je skončená. Od chvíle, v ktorej sa židovskí lobisti pokúšajú určovať Cirkvi jej blahorečených a svätých sa nemôžeme čudovať ani pokiaľ sa židoboľševici pokúšajú podnecovať svetské rozpory vo vnútri cirkevného spoločenstva. Žiadame predstaviteľov štátu hlásiacich sa k preambule Ústavy, aby zabezpečili takýto stav aj vo verejnoprávnom médiu…

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k propagácii bezdetnosti.

Národ, ktorý propaguje svoj zánik je sprostučký. Od chvíle, v ktorej politická moc začala od občanov slovenského štátu požadovať zrovnoprávnenie zločincov s ich obeťami, sa úplne vytratil rozdiel medzi jednotlivými judeokresťanskými liberálno demokratickými skupinami predstierajúcimi svoju činnosť v súlade s preambulou Ústavy Slovenskej republiky. Neustála propagácia asociálnych psychopatických hrdinov konajúcich…