Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany v časti týkajúcej sa energetickej situácie na Slovensku.

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 16. januára 2009 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 09011605: Slovenská ľudová strana dôrazne žiada Národnú radu Slovenskej republiky, aby svojim Uznesením zaviazala vládu Slovenskej republiky zabezpečením energetickej samostatnosti Slovenskej republiky aj za cenu vystúpenia z Európskej únie. S pozdravom Za Boha a národ!…

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k prezidentskému kandidátovi.

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 25. septembra 2008 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 08092501: Predsedníctvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. IX. 2008 prijalo nomináciu vysokého rímsko katolíckeho duchovného na post prezidenta Slovenskej republiky v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Súčasťou vzájomnej dohody o kandidatúre je momentálne nezverejnenie mena uvedenej…

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k voľbe prezidenta [Prevolanie k slovenskému národu].

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 22. októbra 2008 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 08102201: Predsedníctvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 22. X. 2008 prijalo toto Prevolanie k slovenskému národu: Bratia, sestry, občania našej milovanej Slovenskej republiky, Nastal čas uvedomenia si, že hlavnou úlohou a cieľom rímsko katolíckych duchovných…

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k voľbám do Európskeho parlamentu.

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 25. novembra 2008 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 08112504: Predsedníctvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. XI. 2008 prijalo nomináciu pre voľby poslancov do Európskeho parlamentu z členov konfesionálnej sekcie rímsko katolíckych kňazov. Úplná kandidátna listina bude zverejnená v súlade so zákonom o…

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany č. 5 zo dňa 19. decembra 2008 (voľby prezidenta).

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 19. decembra 2008 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 08121905: Preposlať podpisové hárky k petícii zo dňa 25. XI. 2008 na podporu  kandidatúry rím. kat. hodnostára za prezidenta Slovenskej republiky. S pozdravom Za Boha a národ! Verní sebe, svorne napred! TK SĽS-08121905