VYHLÁSENIE

  VYHLÁSENIE PREDSTAVITEĽOV SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ STRANY ANDREJA HLINKU  Odmietame kontinuitu s politickým zriadením popierajúcim prirodzenú pravdu, tak ako odmietame všetky formy liberalizmu, rasizmu, xenofóbie, fašizmu, komunizmu a nacizmu, či už v konzervatívnych formách, alebo obrodených formách. Budúcnosť Slovenska vidíme v principiálnom presadzovaní Desatora v živote Slovenska. VYZÝVAME  občanov, aby sa otvorene  hlásili k budovaniu Slovenska na…

Vyhlásenie Slovenskej ľudovej strany k líbyjskému ľudu.

Vaša excelencia Khalifa Ahmed Ľudový úrad Veľká socialistická ľudová líbyjská arabská džamahírija Révova 45 811 02 Bratislava Slovenská ľudová strana odsudzuje akýkoľvek zásah, kohokoľvek, do vnútorných záležitostí suverénneho líbyjského národa a štátu. Slovenská ľudová strana podporuje líbyjský ľud, ktorý so svojimi predstaviteľmi na čele obraňujú občianske princípy líbyjského národa a…

Vyhlásenie Slovenskej ľudovej strany k 100. výročiu černovskej tragédie.

Černová je pre Slovenskú ľudovú stranu majákom hrdinstva a odvahy prostých Slovákov v časoch najtuhšej maďarizácie, ale zároveň i vážnym varovaním, že slovenský národ už nemôže znášať príkoria a krivdy, ktoré mu v hojnej miere prinieslo 19. aj 20. storočie. Pripomenutie si černovskej tragédie sa nedá obísť bez odsúdenia násilnej…