Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!
Kategórie prehľadávania

Kandidáti-euro

Kandidáti vo voľbách do Európskeho parlamentu

Andrej Trnovec – videovizitka – eurovoľby

Dnešná Európska únia vznikla transformáciou Európskeho spoločenstva.A my pretransformujeme dnešnú EÚ na SEN - na Spoločenstvo európskych národov.Potrebujeme lepšiu Európu. Európu, ktorá je schopná oslobodiť sa od Bruselského draka a ktorá

Jozef Sásik – videovizitka – eurovoľby

Mnoho vážení páni bratia a sestry. Vynasnažíme sa v Bruseli vymaniť európske spoločenstvo národov zo súčasného hlbokého politického závozu, podľa týchto moderných politických zásad: -Prvá zásada spočíva v tom, že hlavným prínosom