Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

EXTRÉMIZMUS, alebo AKO UROBIŤ z VINNÍKOV OBETE a z OBETÍ VINNÍKOV.

335

V týchto dňoch mám veľmi veľa času na premýšľanie, na úvahy a okrem iných tém,  som sa nevyhol ani téme extrémizmus. Toto pomenovanie často rezonuje v našej spoločnosti, často sa to pripisuje ľuďom, stranám a hnutiam s iným názorom, pohľadom na veci, témy a problémy našej spoločnosti. Tiež sa toto slovo spája so slovom nenávisť, radikalizmus, rasizmus, rôznymi  formami  fóbií, nacizmus a fašizmus. Omieľaním týchto fráz a slova extrémizmus,  sa snažia „ vyvolení „, vyvolať v ľuďoch pocit strachu, odporu, niečoho nehorázneho a temného.

No, ale poďme krok po kroku a skúsim túto úvahu, povedať jednoducho a stručne, vysvetliť, že ako to vnímam ja.

Takže, najskôr vznikol národ a ten národ si zriadi svoje zriadenie, svoj štát. Na vedenie, spravovanie a budovanie tohto štátu si národ zvolí svojich zástupcov, čím im dá do rúk nesmiernu moc,  postavenie, ale aj veľkú zodpovednosť a povinnosti. Tými povinnosťami sú hlavne budovanie a rozvoj štátu v každom smere, rozvoj národného hospodárstva, priemyslu, poľnohospodárstva. Starostlivosť o národ, čo sa týka vzdelania, zdravia, rastu, populácie. Povinnosti dať národu prácu, sociálnu vyrovnanosť, bezpečnosť,  celkovo to môžeme nazvať – všeobecné blaho národa.

Zatiaľ máme národ – štát – zástupcov štátu – ich zodpovednosť a povinnosti. A poďme ďalej, tomu, že dostali od národu moc, postavenie a zodpovednosť, predchádzali sľuby, ciele, vízie, program, na základe ktorých, dostali od národa moc a dôveru. Ale ! Nezabúdajme, že s týmto všetkým prídu aj očakávania národa, očakávania, že národ bude mať prácu, primeranú plácu, ochranu. Že životná úroveň sa zvýši, zvýšia sa platy, znížia dane. Je prirodzené, že príde čas skladania účtov, čas kedy národ, chce vidieť výsledky, chce vidieť premenenie sľubov a slov politikov na skutky.

Prichádzame do bodu, kedy dochádza ku konfrontácii, kedy národ chce výsledky, chce aj v skutočnosti cítiť to, čo zástupcovia štátu sľúbili. Dochádza, ale aj k tomu, že časť národa je s činnosťou svojich zástupcov spokojný, časť nespokojných, ale zbabelých niečo povedať a ešte časť takých, ktorý nie sú zbabelí a vyslovia kritiku voči zástupcom štátu. Proste sa ničím neprevinia, len prejavia svoj spravodlivý hnev, ktorý je nasmerovaný ku konkrétnym ľuďom, dôvodom a skutkom.

 Ako príklad si uveďme nezamestnanosť. Zástupcovia štátu nasľubovali národu prácu, pokles nezamestnanosti, dobré platy a zabezpečenie, ale v skutočnosti sa stane :
– nezamestnanosť narastá, ale umelo sa v štatistikách znižuje a tieto falošné údaje sa podsúvajú verejnosti,

– značná časť národa je donútená odchádzať za prácou do zahraničia, mladí ľudia nemajú prácu, nenachádzajú uplatnenie na Slovensku

– politici umožnia na území SR cudzincom vystavať štáty s tým, že sú nesmierne hrdí, že koľko pracovných miest tým oni vytvorili, áno vytvorili, ale nie pre Slovákov, keď aj pre Slovákov, tak čisto na otrokársky systém v ktorom nemá zamestnanec žiadne práva, len povinnosti. Fabriky daňové úľavy a zisk odvádzaný mimo SR.

Tu na tomto príklade môžeme vidieť to, že ako zástupcovia štátu nedokážu splniť sľúbené. Môžeme jasne vidieť a cítiť, že ako a čím všetkým sa previnili v súbehu, len jednej jedinej povinnosti, vyplývajúcej z ich postavenia. Koľko klamstiev, výmyslov, neschopnosti ba i zločinu nájdeme len v otázke nezamestnanosti. Proti tomuto prejaví niekoľko ľudí, niekoľko strán a hnutí, svoj oprávnený hnev, vznesie kritiku smerom k vinným a neschopným vládnym činiteľom, poslancom. Kritizujú, poukazujú, zverejňujú, vyjadrujú svoje názory, všetkými možnými spôsobmi im dostupnými a tu zrazu čuduj sa svete ! udeje sa jav nevídaný, udeje sa niečo nepredstaviteľné !

Tí čo sú vinní, neschopní, zodpovední za nezamestnanosť, za chudobu, podporovanie otrokárstva, za osobné obohacovanie sa, za klamstvá, za diskriminovanie slovenského národa, značné hospodárske a materiálne škody, tak presne títo urobia zo seba obete a z obetí vinníkov. Z národa sa zrazu stane vinník, lebo si dovolí kritizovať neschopné kroky, neschopnej a zbabelej vlády. Praví vinníci urobia z kritikov a obetí, nebezpečných extrémistov, rasistov, fašistov. Z obetí vyrobia ľudí veľmi nebezpečných pre spoločnosť, pre tú spoločnosť, ktorá má armádu nezamestnaných, zruinovanú ekonomiku a chudobu. A to nie je všetko !

Tí praví zločinci, tí praví lotri, ktorí urobili z obetí vinníkov, ktorí podviedli národ, tak oni na prenasledovanie týchto ľudí zneužívajú verejné financie, teda financie národa, financie aj prenasledovaných ! Zneužívajú svoju moc a svoje postavenie, ktoré dostali od národa, od tých, ktorí ich oprávnene kritizujú a očakávajú výsledky, nápravu..zneužívajú svoju moc na prijímanie zákonov na ochranu svojich zločinov a prenasledovanie tých, ktorí im moc dali a ešte k tomu všetkému nemôžeme  zabudnúť na fakt, že zástupcovia národa, sú národom štedro odmeňovaní, že sú platení peniazmi prenasledovaných !    

Zástupcovia štátu, aby zakryli svoju neschopnosť, zbabelosť, klamstvá, podvody a vlastizradu, aby boli potrestaní a vzatí na zodpovednosť, tak oni týmto „ extrémizmom „ odvádzajú od seba pozornosť. A je veľmi smutné, že sa v národe ešte nájdu jedince, ktoré sa nechajú omámiť klamstvami, veria im, aj keď skutočnosti jasne hovoria a ukazujú na skutočných zločincov. a na základe tohto, odsudzujú ľudí, ktorí sa postavia aj za ich práva.

Veľkým odborníkom na toto je slovenský premiér, ktorý dokáže obratne odviesť pozornosť od seba, od svojho alibizmu, despotizmu, od svojej neschopnosti a zbabelosti. On je veľkým odborníkom na vytvorenie ilúzie, ktorá aj z najväčšieho klamstva urobí pravdu a zo  zbabelého, slabocha premiéra, urobí národného hrdinu.

 

 

 

TÍ ČO MAJÚ BYŤ TRESTANÍ, TÍ SÚ ODMEŇOVANÍ !