Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Gloria in excelsis Deo

0 49
Príklad pokory
v betlehemskej maštali
nauč nás byť pokornými a plnými
lásky a dobroty.
Pomôž nám byť nositeľmi lásky a pokoja,
radosti a dobroty,
ale aj umenia ich odovzdávať všetkým,
ktorých stretneme.

Vyprosujem Vám
milostiplné Vianoce
a požehnaný nový rok.