Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Ing. Jozef Sásik

958

Mnoho vážení páni bratia a sestry.
Vynasnažíme sa v Bruseli vymaniť európske spoločenstvo národov zo súčasného hlbokého politického závozu, podľa týchto moderných politických zásad:
-Prvá zásada spočíva v tom, že hlavným prínosom viedenského kongresu je, že politika spolupráce národov v budúcej modernej Európe sa má zakladať na konzervatívnych princípoch.
-Druhú zásadu nám stanovil veľký náš pápež Lev XIII., keď vyzval katolíckych duchovných, aby v národoch Európy zakladali katolícke ľudové strany, ktoré budú v modernej Európe viesť politický zápas na jednej strane proti snahám zhubných socialistov a na strane druhej proti snahám zhubných liberálov o zavádzanie v národoch ich pomýlené totalitné ideológie.
-Tretiu zásadu nám stanovil môj predchodca a náš slovenský Mojžiš Andrej Hlinka, keď vyzval európske ľudové strany, aby budovali moderné európske spoločenstvo nezávislých stavovských štátov na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe s kresťanským štátnym zriadením. Podľa Andreja Hlinku, len takto vybudované európske spoločenstvo národov v súčasnosti a v budúcnosti odolá zhubným, pomýleným nástrahám socialistov, liberálov a brán pekelných.