Mária Terézia Habsbursko Lotrinská /13.5.1717-29.11.1780/

Jej veličenstvo: arcivojvodkyňa Rakúska, uhorská kráľovná, česká kráľovná

Mária Terézia Habsbursko Lotrinská /13.5.1717-29.11.1780/

Dňa 14.5.2017 od 14 oo hod. sa na pozvanie rodiny Habsburskej dynastie a kapucínskej reholi-strážkyne Habsburskej nekropoly vo Viedni, zúčastnilo predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, pietnej spomienky konanej k 300-stému výročiu narodenia jej veličenstva: arcivojvodkyni rakúskej, uhorskej kráľovnej, českej kráľovnej

Márii Terézii Habsbursko Lotrinskej-pýcha dynastie
Justícia et clementia

Program: – zádušná omša
– spevokol a hudobníci z Viedne
– návšteva nekropoly a kladenie kvetov

Presedníctvo Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku si zároveň uctilo pamiatku: ich veličenstvám:
-arcivojvodkyňa rakúska, uhorská kráľovná, česká kráľovná Mária Terézia Habsbursko
Lotrinská /13.5.1717-29.11.1780/ .
-uhorský kráľ, český kráľ, cisár Sv. rímskej ríše nemeckého národa Jozef II. Habsbursko Lotrinský
/13.3.1741-20.2.1790/.
–toskánsky veľkovojvoda, uhorský kráľ, český kráľ, cisár Sv. rímskej ríše nemeckého národa
Leopold II. Habsbursko Lotrinský /5.5.1747-1.3.1792/.
-uhorský kráľ, český kráľ, rakúsky cisár František Jozef I./18.8.1830-21.11.1916/.
-princezná bavorská, uhorská kráľovná, česká kráľovná, rakúska cisárovná Alžbeta Wittelsbachová-
Bavorská-Sisi /24.12.1837-10.9.1898/.

Za Boha a Národ !

Viedeň dňa 14.5.2017

Ing. Jozef Sásik
Výkonný predseda Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku
Za predsedníctvo