Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Otvorený list premiérovi slovenského štátu.

663

Quod non versantur catti, mures dominantur

Vážený pán premiér
JUDr. Doc. Robert Fico, CSc.

ako dlhodobého predsedu politickej strany, ktorá sa občanom slovenského štátu ponúka ako tretia cesta, ako strana progresívneho typu po vzore britskej LP a nemeckej SPD, ako strana kladúca dôraz na antidiskrimináciu a modelujúca orientovanú trhovú ekonomiku veríme, že nemôžete tolerovať vo svojej vláde členov, ktorí by tieto Vaše ideály mohli chápať ako cestu k tretej ríši po vzore britskej BUF a nemeckej NSDAP, kladúc dôraz na pozitívnu diskrimináciu a presadzujúc trhovú ekonomiku ovládanú finančnými korporáciami.

Domnievame sa, že dlhodobo pripravovaná tzv. Správna cesta- Rómska reforma nemôže byť pripravovaná s Vašim plným vedomím, pretože už len náznaky jej príprav pripomínajú vo veľkej miere kódexy riešiace problémy väčšinového obyvateľstva s vyčlenenou židovskou menšinou, ktoré boli prezentované ako správna cesta, väčšine obyvateľstva, európskymi socialistami v predvojnovom období.

Domnievame sa, že vzhľadom na skutočnosť že tzv. Správna cesta – Rómska reforma sa zaoberá chudobou, diskrimináciou a rodovou rovnosťou ako problémovými okruhmi Rómov nie je úmyslom vládnej strany presviedčať Slovákov, že ich sa problémy v týchto okruhoch nemôžu dotýkať, pretože sú niečo viac. Prípadne, že v slovenskom štáte je prítomná špecifická skupina identifikovaná iba na základe rasy, ktorá je tak šikovná, že je schopná využívať zákonodárstvo slovenského štátu vo svoj vlastný bezpracný prospech. Považujeme takéto postupy za veľmi nebezpečné už aj vzhľadom na skutočnosť, že väčšina slovenského národa je presvedčená, že už existuje špecifická korporatívna skupina, ktorá má bezprácny prospech vzhľadom na svoju nedotknuteľnosť a o ktorej existencii vo forme skupiniek, či goríl hovoria už aj korporátne médiá skoro denne.

Veľmi nebezpečným precedensom sa javí aj nenápadné vytvorenie špecifického výboru vlády pre transrodové a intersexuálne osoby, pretože to implikuje porovnateľnú možnosť riešenia hoci dnes už pod rúškom tzv. pozitívnej diskriminácie vzhľadom na dnešnú neakceptovateľnosť tzv. rasového zákonodárstva, či zákonodárstva riešiaceho tzv. degeneratívne problémy, ale stále akceptované národnostné, či extraordinárne zákonodárstvo.

Domnievame sa, že jednoznačným a pozitívnym signálom i riešením by pre slovenskú verejnosť bolo vyvodenie zodpovednosti voči ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, ktorý je buď neschopný vysporiadať sa so zneužívaním zákonov, kriminalitou, nevymožiteľnosťou zákonnosti, alebo vedie nenápadne, ale úmyselne Vašu politickú stranu podľa vzoru vojnových socialistov po tretej ceste, skrývajúc to za tzv. Správnu cestu.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-130217