ZMENA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU NUTNÁ

VZDELÁVACÍ SYSTÉM Aby sme dosiahli lepší stav našej spoločnosti, tak musíme zmeniť školský vzdelávací systém, nádejou pre lepšiu spoločnosť sú ďalšie generácie. Tento vzdelávací systém, to čo sa učia naše deti, nasmerovalo našu spoločnosť k ignorácii a nevedomosti. Deti sa neučia najdôležitejším veciam v živote, neučíme ich, čo znamená byť…

NÁŠ NACIONALIZMUS, JE NIE NENÁVISŤ k NIEKOMU, ALE HORÚCA LÁSKA k SVOJETI

NENÁVISŤ „ NÁŠ NACIONALIZMUS, JE NIE NENÁVISŤ k NIEKOMU, ALE HORÚCA LÁSKA k SVOJETI.“                                                                                                                  ( Pán Prezident Tiso ) V dnešnej dobe často počujeme slovo nenávisť, veľmi často je toto slovo doslova papagájované a účelovo, jednostranne používané, bez toho, aby bolo aj správne chápané. V dnešnej dobe je to…

ZA TÚ NAŠU SLOVENČINU

ZA TÚ NAŠU SLOVENČINU V súčasnej dobe sme na Slovensku svedkami nespočetných útokov na všetko slovenské, na všetko národné. Špinenie našej histórie, kultúry tradícií ba i slovenského jazyka. Zákerné a podvratné živly sediace na všetkých dôležitých funkcionárskych stoličkách, ktoré za tridsať strieborných zradili a zrádzajú vlasť, národ, slúžiac ľuďom, ktorí majú v hlavách zakódované…

SLOVENSKO a MEDZINÁRODNÉ SLOBODNÉ OBCHODOVANIE

SLOVENSKO a MEDZINÁRODNÉ SLOBODNÉ OBCHODOVANIE Fico je pripravený položiť slovenskú suverenitu na európsky oltár výmenou za integráciu. „ Nevidím iný životný priestor pre Slovensko, ako je Európska únia. A klame každý, kto tvrdí, že Slovensko by dokázalo prežiť ako nejaký neutrálny štát. A je veľmi nebezpečné, ak niekto hlava-nehlava útočí…

Izraelské veľvyslanectvo znepokojuje seminár o živote a osobnosti Tisa

  Izraelské veľvyslanectvo znepokojuje seminár o živote a osobnosti Tisa „S veľkým zdesením sme sa dopočuli o seminári, ktorý sa uskutoční zajtra v meste Nitra. Tento projekt je podporovaný biskupom nitrianskej diecézy Viliamom Judákom. Sme nesmierne sklamaní a prekvapení, že Univerzita Komenského sa tiež priamo podieľa na organizovaní tohto seminára,“ uviedla v mene veľvyslanectva Mináriková.…

SLOVENSKO bez EURÓPSKEJ ÚNIE

  SLOVENSKO bez Európskej únie !   Andrej Hlinka toto napísal v roku 1896, mohli by sme si myslieť, že takéto niečo už v dnešnej dobe neexistuje, ale áno existuje, ale v skrytejšej forme. Nie všetko, ale dosť podstatné veci, ktoré sa diali vtedy, sa dejú aj teraz. Židia sedia na dôležitých miestach…

70 ROKOV OD POLITICKEJ VRAŽDY PÁNA PREZIDENTA TISU

70 ROKOV OD POLITICKEJ VRAŽDY  PÁNA PREZIDENTA TISU 18. apríla 1947 18.marca 1946 na zasadnutí predsedníctva ÚV KSS schválili postup vo veci procesu proti Dr. Jozefovi Tisovi...2. súdruhovia Husák, Friš a Viktory sa poverujú, aby urýchlene pripravili politickú kostru obžalobného spisu....3. proces proti Tisovi a spol. má byť prevedený bezpodmienečne koncom apríla.…

HOLOKAUST na SLOVENSKU – JEDINE SLOVÁCI SA POSTAVILI NA ODPOR NEMCOM

HOLOKAUST na SLOVENSKU Holokaust nie je dielom Slovákov, nerealizoval sa na Slovensku, nevznikol na popud Slovákov. „V čase rozhodnutia o deportácii Židov nemožno, samozrejme, imputovať ani Pánovi Prezidentovi Tisovi, ani komukoľvek inému, akoby už vedeli, že židia idú na smrť.“ Pomstitelia ( Les Vengeurs ) – je názov knihy významného…

TISO VYZNAMENAL NEMECKÝCH HRDLOREZOV

TISO VYZNAMENAL NEMECKÝCH HRDLOREZOV Súdruh Fico sa v týchto dňoch vyjadril na adresu Pána Prezidenta Tisu, že v Banskej Bystrici vyznamenal nemeckých hrdlorezov, ale ako je už dobrým zvykom u protislovenských živlov, u ľudí zradných a bez svedomia, tak informáciu nepodajú celú, vytrhnutú z kontextu, alebo klamú. Súdruh Fico, sa…