Vyhlásenie Slovenskej ľudovej strany k 100. výročiu černovskej tragédie.

Černová je pre Slovenskú ľudovú stranu majákom hrdinstva a odvahy prostých Slovákov v časoch najtuhšej maďarizácie, ale zároveň i vážnym varovaním, že slovenský národ už nemôže znášať príkoria a krivdy, ktoré mu v hojnej miere prinieslo 19. aj 20. storočie. Pripomenutie si černovskej tragédie sa nedá obísť bez odsúdenia násilnej…

VYHLÁSENIE PREDSTAVITEĽOV SĽS ANDREJA HLINKU

Odmietame kontinuitu s politickým zriadením popierajúcim prirodzenú pravdu, tak ako odmietame všetky formy liberalizmu, rasizmu, xenofóbie, fašizmu, komunizmu a nacizmu, či už  v ich konzervatívnych, alebo obrodených formách. Budúcnosť Slovenska vidíme v principiálnom presadzovaní univerzálnych princípov Desatora v živote Slovenska a vyzývame občanov, aby sa otvorene hlásili k budovaniu Slovenska na princípoch všeobecnej kresťanskej a ľudovej politiky…
1 6 7 8