Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

POLITICKÉ KONE

307

                                                    POLITICKÉ KONE

EXTRÉMIZMUS, RASIZMUS a NENÁVISŤ

 

Novely a úpravy v trestnom zákone, súvisiace s extrémizmom, navonok budia dojem ochrany ľudských práv, ale to je iba kamufláž, je to ilúzia.

Je tragikomické, že tvorcovia týchto protiústavných, protislovenských a protinárodných zákonov, nedokázali vypracovať definíciu samotného extrémizmu.

 Skutočným dôvodom je ochrana politickej zločineckej organizovanej skupiny. Takýmto spôsobom sa majú chrániť páchatelia zrady na národe, korupcie, vlastizrady, diskriminácie Slovákov. Takto sa má zakrývať neschopnosť politických babrákov a amatérov viesť, budovať, spravovať a rozvíjať slovenský štát. Takto sa zakrýva tá skutočnosť, že Slovensko nie je právny štát.

Zvláštny spôsob ochrany ľudských práv, nelogický, nemorálny a nepochopiteľný. Vysoko protiústavný, protislovenský a protinárodný. Tým aby sa chránili ľudské práva iných, cudzích a neslovenských, tak sa šliape po právach Slovákov, berie sa im sloboda a v súvislosti s inými sú diskriminovaní ekonomicky, sociálne, politicky v ich vlastnom štáte !

Takto sa nastoľuje despotická totalita. Takto sa ochraňuje organizovaná skupina zločincov, prostredníctvom politických koňov ! Chamtivé, prospechárske a lakomé politické kone, zmrzačené mamonou a duševnou temnotou, pripravené za judášsky groš predať aj vlastnú mater. Bez mihnutia oka navrhujú zákony tak, aby boli zakrývané ich zločiny a na druhej strane, aby trestali politických protivníkov, ľudí, ktorí poukazujú na totalitné praktiky, zločiny, zradu na národe, na sociálnu, ekonomickú genocídu Slovákov a ich rasovú, sociálnu a ekonomickú diskrimináciu na úkor ostatných.

V definíciách trestných činov nájdeme aj nové pojmy, slovíčka, ako napríklad v ustanovení § 424 –Kto verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu…….

Ja by som bol veľmi rád, keby bolo zakotvené v Ústave SR to, že ústavným činiteľom, prezidentom, premiérom, predsedom NR SR, ministrom, štátnym tajomníkom atď., sa nesmie stať ten, o kom sa národ len domnieva, že je privatizér, alebo má prepojenia na privatizérov, že je prepojený na finančné skupiny, že jeho minulosť je spojená s páchaním zločinov, podvodov, korupcie, že bol evidovaný v zoznamoch tajných služieb, o kom sa národ len domnieva, že má prepojenia so zahraničím, s cudzími štátmi, že sa domnieva, že pracuje pre mimovládne organizácie, alebo má na ne prepojenie, že sa národ domnieva, že jeho aktivity sú smerované protislovensky, protinárodne.

Chcem aby bolo v Ústave SR zakotvené, že ústavní činitelia, ministri a všetci štátni funkcionári budú za svoje činy zodpovední, že budú mať zodpovednosť za všetko čo urobia, že za všetko čo urobia sa budú musieť zodpovedať národu, súdu.  Budú trestne zodpovední za všetko a o nedbanlivosti nesmie byť ani reči !

Chcem aby bez preukázania svojho skutočného majetku a jeho zdokladovania, ako aj majetku svojich rodín, nesmel nikto vykonávať vysokú štátnu funkciu.

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ ÚSTAVNÝCH ČINITEĽOV, VYSOKÝCH ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV !

VIDITEĽNOSŤ, TRANSPARENTNOSŤ !

SLOVENSKÝM ĽUDOM KONTROLA KAŽDEJ ČINNOSTI  ÚSTAVNÝCH ČINITEĽOV, VYSOKÝCH ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV !