POZNANIE HISTÓRIE JE ZÁKLAD PRE BUDOVANIE BUDÚCNOSTI

215

POZNANIE HISTÓRIE JE ZÁKLAD PRE BUDOVANIE BUDÚCNOSTI
Často čítam, počúvam názory ľudí, vlastne dá sa povedať kritiku, keď píšem o histórii, že kašlať na históriu, že treba riešiť prítomnosť. Ale ja nikdy nebudem súhlasiť s týmto názorom a stále budem hovoriť, že je potrebné poznať skutočnú históriu nášho národa, je to veľmi dôležité. Je veľmi dôležité hľadať pravdu o našej histórii, lebo táto nevedomosť, neznalosť rozdeľuje národ. Toto si uvedomujú všetci tí, ktorí chcú zotročiť národ slovenský.
KTO CHCE ZLOMIŤ NÁROD, SIAHA NA JEHO HISTÓRIU !
história je pamäťou národa, zdrojom hrdosti v časoch dobrých a zdrojom útechy v časoch zlých, národy bez minulosti sú národy bez budúcnosti – túto pravdu si uvedomuje každý tyran a aby zlomil vôľu národa žiť, v prvom rade siahne na jeho históriu keď mu ju nemôže zničiť, snaží sa ju prepísať, znetvoriť, zoškliviť hanobí ju i tých čo ju vytvárali !
V tejto súvislosti by som chcel uviesť jeden príklad, ktorý je celkom vhodný a dnes aj aktuálny v súvislosti so zakázanými symbolmi. Tu budeme mať jasnú ukážku, že ako to funguje a ako to ovplyvňuje verejnú mienku. Toto je jeden zo zakázaných symbolov prezentovaný, ako symbol Hlinkovej gardy. Ale aká je skutočná pravda tohto symbolu ? História a historici vravia a vysvetľujú túto symboliku inak. Jedná sa o univerzálny autonomistický symbol – vlajka boja za autonómiu Slovenska, zrodil sa až v poslednej fáze boja za slovenskú autonómiu a používal sa počas celej doby existencie Slovenského štátu a prvej Slovenskej republiky. Dnes je autonomistická vlajka v zmysle jej pôvodu, nesprávne označovaná aj ako vlajka Hlinkovej gardy. V rokoch 1939-1945 však nebola výsostným znakom tejto organizácie. Používala sa ako zástava hnutia i ako zástava strany HSĽS a všetky jej pričlenené a pridružené polovojenské, mládežnícke, stavovské a profesijné spolky a organizácie. Slovenská autonomistická vlajka sa prvýkrát objavila na verejnosti 5. júna 1938 počas osláv 20. výročia podpísania Pittsburskej dohody.
Toto je jedným z mnohých príkladov toho, ako sa zámerne mylne vysvetľuje naša história. Účelovo sa klame, zavádza, prekrúca naša skutočná história o našom prvom samostatnom štáte, o teroristickom puči komunistov, o Pánovi Prezidentovi Tisovi, o židoch atď. Preto je potrebné vzdelávať sa, hľadať pravdu o našej histórii, lebo presne táto zámerne sfalšovaná história a neznalosť tej skutočnej národ rozdeľuje.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.