Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Program

 

PROGRAM

Budovanie Slovenska na kresťanských, národných
 a sociálnych princípoch

Nezávislé, sebestačné a neutrálne Slovensko

Vystúpenie Slovenska z EÚ, NATO, Schengenu a MMF

Zmena štátneho zriadenia – stavovský systém na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe.

Prepracovanie a zmena Ústavy SR

Odstránenie sociálnej nerovnosti

Zavedenie slovenskej meny

Zoštátnenie strategických podnikov

Zavedenie povinnej ZVS a poloprofesionálnej armády

Ochrana štátnych hraníc

Jedna štátna zdravotná poisťovňa

Vyvodenie osobnej zodpovednosti politikom

Absolútna suverenita slovenských zákonov
 a slovenského jazyka na celom území SR

Zákaz činnosti mimovládnych organizácií

Budovanie slovenského priemyslu 
a poľnohospodárstva

Odstránenie financovania politických strán štátom
0%