Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k voľbám do Európskeho parlamentu.

125

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 25. novembra 2008 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 08112504:

Predsedníctvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. XI. 2008 prijalo nomináciu pre voľby poslancov do Európskeho parlamentu z členov konfesionálnej sekcie rímsko katolíckych kňazov. Úplná kandidátna listina bude zverejnená v súlade so zákonom o voľbách do Európskeho parlamentu.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-08112504

80%
Awesome
  • Design