Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany v časti týkajúcej sa energetickej situácie na Slovensku.

94

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 16. januára 2009 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 09011605:

Slovenská ľudová strana dôrazne žiada Národnú radu Slovenskej republiky, aby svojim Uznesením zaviazala vládu Slovenskej republiky zabezpečením energetickej samostatnosti Slovenskej republiky aj za cenu vystúpenia z Európskej únie.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-090116