Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!
Kategórie prehľadávania

Voľby

V tejto kategórii zahrnieme voľby – všetky

Hlinkovci v Štúrove.

Hlinkovci sa zúčastnili, 12. mája 2019, na celonárodnej slávnosti pri príležitosti odhaľovania pamätníka Ľudovíta Velislava Štúra v Štúrove. Spomienkové foto členov Matice slovenskej Hlavné pódium celonárodnej slávnosti odhaľovania

Financovanie volebnej kampane

Na volebnú kampaň vo voľbách do Európskeho parlamentu môžeme vynaložiť najviac 3.000.000,- €, vrátane DPH. Do limitu nákladov volebnej kampane sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a