Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!
Kategórie prehľadávania

Eurovoľby

Financovanie volebnej kampane

Na volebnú kampaň vo voľbách do Európskeho parlamentu môžeme vynaložiť najviac 3.000.000,- €, vrátane DPH. Do limitu nákladov volebnej kampane sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a