Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!
Kategórie prehľadávania

Kandidáti

Sem dáme informácie o kandidátoch – dokumenty všetkého typu, zo všetkých typov volieb tiež.

Ing. Jozef Sásik • Príhovor

Drahý národ slovenský.Mnoho vážení páni bratia a sestry. Vynasnažíme sa vymaniť európske spoločenstvo zo súčasného hlbokého politického závozu, do ktorého ho úmyselne aktívne doviedli socialisti a liberáli, na základe týchto troch

Mgr. Elena Šubjaková

Kandidátka na poslankyňu Európskeho parlamentu na funkčné obdobie rokov 2019 ‒ 2024 za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc.

Som za rozvoj slovenskej národnej a kresťanskej kultúry, postavenej na rodine, na duchovnom spoločenstve, na vzájomnom porozumení ľudí a na mierovom spolunažívaní národov. Podporujem európsku hospodársku spoluprácu výhodnú pre Slovensko.

RNDr. Andrej Trnovec

Dnešná Európska únia vznikla transformáciou Európskeho spoločenstva.A my pretransformujeme dnešnú EÚ na SEN - na Spoločenstvo európskych národov.Potrebujeme lepšiu Európu. Európu, ktorá je schopná oslobodiť sa od Bruselského draka a ktorá

Ing. Jozef Sásik

Mnoho vážení páni bratia a sestry. Vynasnažíme sa v Bruseli vymaniť európske spoločenstvo národov zo súčasného hlbokého politického závozu, podľa týchto moderných politických zásad: -Prvá zásada spočíva v tom, že hlavným prínosom

ÁNO Európe – NIE Bruselu

Vaši kandidáti pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v sobotu 25. mája 2019: Ing. Jozef Sásik (*1958) - vedúci projektantMgr. Roman Ruhig (*1971) - právnikRNDr. Andrej Trnovec (*1963) - odborný pracovníkProf. MUDr.

Komunálne voľby – koho nevoliť

Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva. A ty mor ho! — hoj mor ho! detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu; a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť,…