Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Ing. Jozef Sásik • Príhovor

740

Drahý národ slovenský.
Mnoho vážení páni bratia a sestry. Vynasnažíme sa vymaniť európske spoločenstvo zo súčasného hlbokého politického závozu, do ktorého ho úmyselne aktívne doviedli socialisti a liberáli, na základe týchto troch zásad:
-Prvú zásadu nám stanovil Viedenský kongres, ktorého hlavným prínosom je, že budúca moderná Európa sa má politicky budovať na konzervatívnych princípoch.
-Druhú zásadu nám stanovil náš veľký pápež LEV XIII., keď sociálnou encyklikou RERUM NOVARUM, vyzval katolíckych duchovných, ktorí sa na to cítia, aby v národoch zakladali katolícke ľudové strany na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe, ktorých úlohou je v modernej Európe viesť politický zápas na jednej strane proti zhubným socialistom a na strane druhej proti zhubným liberálom.
-A tretiu zásadu nám stanovil môj predchodca a náš veľký slovenský Mojžiš Andrej Hlinka, keď vyzval európske ľudové strany, aby spoločne vybudovali európske spoločenstvo nezávislých národných a stavovských štátov na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe s kresťanským štátnym zriadením. Podľa Andreja Hlinku, len takto sformované európske spoločenstvo odolá v modernej Európe všetkým politickým nástrahám brán pekelných, pretrvajúc naveky.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku je:
-za kresťanské, národné a sociálne Slovensko v EÚ.
-za suverénne zvrchované Slovensko v EÚ.
-za tradičnú rodinu a vlastné kultúrne hodnoty Slovenska v EÚ.
-za rovnoprávnosť, slobodu a samostatnosť Slovenska v EÚ.
-za úplnú bezpečnosť hraníc EÚ a rázny stop inokonfesionálnej migrácii, ako i nelegálnej migrácii do EÚ, ako veľké aktívne bezpečnostné, kultúrne a spoločenské nebezpečenstvo pre naše kresťanské národy Európy.
-za hospodársku spoluprácu v Európe a nie byrokracii a diktátu z EÚ.
-za podporu malého a stredného podnikania na Slovensku v EÚ.
-za oživenie obchodu po ochranu spotrebiteľov a podporovanie výskumu Slovenska v EÚ.
-za potravinovú a energetickú sebestačnosť národných štátov v EÚ.
-za rovnakú kvalitu a nie kvantitu potravinových a iných výrobkov v EÚ.
-za odbúranie sociálnych rozdielov, regiónov v EÚ.
-za zrovnoprávnenie príjmov pracujúcich a dôchodkov podľa zásady robotník je hodný svojej mzdy v EÚ.
-za integrálne nakladanie so životným prostredím občanmi v EÚ.
-za modernizáciu a bezpečnú dopravu v EÚ.

  1. mája 2019 odporúčame voliť č. 26.

Ing. Jozef Sásik, predseda HSĽS, kandidát za europoslanca s č.1 na kandidátke Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku s volebným číslom 26.