Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Okrskové volebné komisie

2 637

Záujemca o členstvo v okrskovej volebnej komisii musí vyplniť priložené Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a poslať ho na elektronickú adresu volby2020@hsls.sk do 8. januára 2020.


Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej bude vykonávať funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať v mieste svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Pre zabezpečenie rýchlej komunikácie medzi starostom, či primátorom s delegovaným členom a náhradníkom prosíme o uvedenie telefonického kontaktu a e-poštovej adresy.
Kedže oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie budeme doručovať elektronicky žiadame o uvedenie e-poštovej adresy, ktorú na účely delegovania do volebných komisií zverejňuje konkrétna obec, resp. okresný úrad (napr. aj na svojom webovom sídle).