Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!
Browsing Category

Oznámenia

Vláda národného porozumenia

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., si Vás dovoľuje stručne oboznámiť s udalosťami, predchádzajúcimi vytvoreniu Vlády národného porozumenia. Pozvánka na ustanovenie!-->!-->!-->…

Oznam k 14. marcu

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., oznamuje: V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Hlinkovci, ľudovci rušia všetky verejné spoločenské podujatia!-->!-->!-->…

Spomíname

Mons. Štefan SečkaCrux Christi perficiat nos Bratom a sestrám Mnoho vážení smútiaci bratia a sestry.Sú správy, ktoré nás zaskočia a zarmútia. Patrí medzi ne aj smutná informácia o odchode všetkým blízkeho. Pokiaľ nebesá!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->…

Oznam k 14. marcu

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., oznamuje: V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Hlinkovci, ľudovci rušia všetky spoločenské podujatia spájané s!-->!-->!-->…

Ďakujeme

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., ďakuje svojim voličom. Hlinkovci, ľudovci ďakujú svojim voličom, pretože je ťažké dôverovať a pevne zotrvávať vo viere v jame!-->!-->!-->…

KohoVolit sa pýta

a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., odpovedá. Združenie KohoVolit oslovilo kandidujúce strany s dotazníkom (možnosť odpovedí áno/nie/neviem s komentárom) pre!-->!-->!-->…