Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

TASR sa pýta

3 325

a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., odpovedá.

 1. Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenie ponúkate?
  Najväčším problémom slovenského štátu je, že po roku 1989, prevzal úplne a so všetkými dôsledkami perfektne fungujúci a osvedčený Stalinský autokratívny dogmaticko despotický byrokratizmus, v ktorom sa prijímajú zákony namiesto zákonov Kristových a v ktorom je úplne prirodzená neschopnosť vyberaných bakchálnych politikov, ktorí sú pri moci, spoločne hľadať riešenia a určovať perspektívy a taktiež i neschopnosť tých, ktorí sa k moci iba chcú dostať…
  Riešením je účasť historicky osvedčenej Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku na zostavovaní vlády. Je to úloha ťažká a nebezpečná. Ťažká, pretože nie je ľahké stanoviť presné hranice vo vzájomných vzťahoch medzi občanmi, medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, medzi kapitálom a prácou. Nebezpečná preto, lebo ľstiví buriči z radov socialistov, liberálov a takzvaného inštitútu nezávislých kandidátov sa všade snažia skresľovať úsudky a samu problematiku obrátiť na poburovanie národa.
 2. Sú niektoré priority z vášho programu pre vás také dôležité, že nimi podmienite svoj prípadný vstup do vládnej koalície?
  Pokiaľ chcú občania slovenského štátu prosperitu, mier a spokojnosť môžu vytvoriť vládnu koalíciu len politici odmietajúci triedny boj, ktorého hlavnou zásadou je, že jedna skupina obyvateľstva chce žiť na úkor druhej. Našou pracovnou metódou je pretavenie nepriateľstva na bratstvo, konkurenciu na spoluprácu a byrokraciu na občianstvo.
 3. Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si pripravenú reformu?
  Pokiaľ fungovalo zdravotníctvo v rokoch kresťanských počas vojny, ba dokonca i v rokoch boľševických v mieri, tak je otázne, kvôli komu a čomu sa objavuje koleso a to už piate koleso u voza. Problémom zdravotníctva v súčasnosti, ktoré je potrebné urgentne vyriešiť je nedostatok lekárov. V živote obyvateľstva má fungovať zdravá životná prevencia, tak, ako v rodinnom živote, tak aj v práci. Je úplne pomýlený súčasne nastavený životný smer, v ktorom človeka spoločnosť najprv zdravotne podlomí a potom sa chváli, aké vynakladá obrovské financie na jeho liečenie, ako stavia nemocnice atď.
 4. Aký je váš postoj k potrebe očisty slovenského súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?
  Súdna moc ako jeden z pilierov štátnosti ani po tridsiatich rokoch od tzv. revolúcie ani len nepredstiera, že nie je boľševická a že nedochádza k jej recyklácii na právnických fakultách. Je potrebné zmeniť funkciu špecializovaného súdu, ktorý by sa mal venovať len trestnou činnosťou sudcov.
 5. Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva? Naši žiaci nevynikajú v medzinárodných testovaniach a zrejme si to bude vyžadovať určité zmeny v spôsobe výučby…
  Pokiaľ fungovalo školstvo na princípoch Ratio educationis (napr. školský poriadok vydaný, 2. 8. 1777, jej veličenstvom arcivojvodkyňou rakúskou, uhorskou kráľovnou, českou kráľovnou Máriou Teréziou (1740-1780) „Všeobecný školský poriadok pre nemecké normálne, hlavné a triviálne školy vo všetkých cisársko-kráľovských dedičných krajinách“) v rokoch kresťanských počas vojny (1939-1945), ba dokonca i v rokoch boľševických v mieri (1945-1989), a naši žiaci i študenti excelovali hoci netušili nič o digitalizácii, tak neostáva nič iné len aby sa pedagógovia vrátili k svojej profesii a neponúkali iba možnosť hľadania riešení na internete, ale učili sumarizovať, analyzovať i syntetizovať, či dokonca chápať napísaný text, podľa historicky už osvedčeného systému a postupu vzdelávania.
 6. Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?
  Pokiaľ, nie prirodzené právo, či v krajnom prípade diskusia, nebude usmerňovať spoločenský život, ale trestný zákon bude určovať pravdu a správny postoj k životu, tak sa vždy bude určitá časť občianskej spoločnosti utiekať k boľševizmu, či liberalizmu.
 7. Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?
  Domnievame sa, že je potrebné zrušiť všetky odvody, resp. pojem odvodov a všetky platby občana štátu považovať za dane, s ktorými môže disponovať iba štát. Zrušíme dane z nehnuteľností, ako inštitút nerovný medzi občanmi v štáte (napr. ak občan vlastní inú komoditu napríklad šperky, umelecké diela, brilianty apd., tak dane z nich neplatí) a preto, ako protiústavný, protispoločenský a nemorálny. Zrušíme pojem čistej mzdy a umožníme občanom samostatne rozhodovať do akej miery dôverujú štátu a jeho funkčnosti.
 8. Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického smerovania Slovenska?
  Slovenský štát, od roku 1945, nemá žiadne vlastné zahranično-politické smerovanie, jeho takzvaní predstavitelia len súdružsky tajtrlíkujú, hádzajúc sa kolaborantsky do ponúkaného politického prúdu, daného raz treťointernacionálnymi socialistami V. I. Lenina a J. V. Stalina („So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak”), či teraz zase daného druhointernacionálnymi socialistami Karola Kautského a liberálmi typu Thomas Hill Green („Nech žije Európska únia, USA, Izrael”) a to všetko len pre osobné si zachovanie a udržanie svojich sinekúr a všetko podriaďuje tým, či oným záujmom cudzej mocnosti, vnucujúc zneužívaním štátu ostatným občanov Slovenského štátu ich pomýlené predstavy o krajine, kde zajtra znamená už včera. Politickou prioritou bude vízia budúcnosti slovenského štátu, ako morálnej mocnosti, rešpektovanej za rovnú chrbtovú kosť a bez kolaborantských tajtrlíkov. Našim cieľom je najprv vybudovanie Slovenského stavovského štátu na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe s kresťanským štátnym zriadením a potom snaha o pretvorenie EÚ na spoločenstvo národných stavovských štátov na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe s kresťanským štátnym zriadením. Je nespochybňujúce, že len takto sformované európske spoločenstvo pretrvá na veky odolávajúc vnútorným a zahraničným izmom z brán pekelných.

Našim vodcom nie je Moše Screiber (Chatam Sofer), Moses Mordechai Marx Levy, Tomas Hill Green, alebo V. I. Lenin, ale Ježiš Kristus.

Na stráž na obranu za tú našu domovinu!
Za Boha život, za národ slobodu!
Verní sebe, svorne napred!