Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Tézy programu 2020

6 778

Na stráž na obranu za tú našu domovinu!
Za Boha život, za národ slobodu!
Verní sebe, svorne napred!
Či budem žiť a či v hrobe hniť teba môj národ slovenský milovať neprestanem.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku je stranou založenou Andrejom Hlinkom 5. marca1894, na výzvu pápeža Leva XIII.


Stručný program
Vybudovanie Slovenského stavovského štátu na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe s kresťanským štátnym zriadením.
– našim vodcom v riešení spoločenského neduhu nie je Lenin, ale Kristus.
– pretavíme nepriateľstvo na bratstvo, konkurenciu na spoluprácu a byroktraciu na občianstvo.
– odstránime Stalinský autokratívny dogmaticko despotický byrokratizmus,
– v Slovenskej republike bude vládnuť rozum, nie ideologické vášne,
– nezávislé, sebestačné Slovensko v rámci EÚ. Nadradenie slovenských zákonov nad zákony EÚ,
– zavedenie slovenskej meny,
– navrátenie strategických podnikov slovenskému národu,
– zavedenie všeobecnej brannej povinosti,
– ochrana štátnych hraníc Slovenskej republiky,
– jedna národná sociálna a zdravotná poisťovňa,
– osobná hmotná zodpovednosť politikov,
– priorita slovenských zákonov a štátneho slovenského jazyka na celom území Slovenskej republiky.
– zákaz činnosti mimovládnych organizácií znevažujúcich a usilujúcich sa o
destabilizáciu a rozklad spoločnosti v Slovenskej republike, či financovaných cudzou mocou,
– budovanie vlastného sebestačného slovenského priemyslu, poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby,
– zastavenie financovania parlamentných politických strán zo štátneho rozpočtu,
– oslobodenie občanov SR od platenia správnych poplatkov,
– zrušenie dane z nehnuteľností,
– podpora malého a stredného podnikania,
– zrušenie Benešových dekrétov ex tunc,
– celkové obrodenie slovenskej spoločnosti zo stagnácie a deformácie.

Ak Vás oslovil stručný program a máte záujem o členstvo, kontaktujte nás. (predseda Ing. Jozef Sásika Vám poskytne aj bližšie informácie o Slovenskej ľudovej strane Andreja Hlinku, Tel.: 0905 135 167, e-adresa: sasik@hsls.sk