Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Vláda národného porozumenia

925

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., si Vás dovoľuje stručne oboznámiť s udalosťami, predchádzajúcimi vytvoreniu Vlády národného porozumenia.

Pozvánka na ustanovenie Národného koordinačného korpusu

Pri príležitosti spomienky na 82. výročie Žilinskej dohody sme pozvali politických zástupcov slovenského národa na ustanovujúce stretnutie Národného koordinačného korpusu do Bratislavy, 6. októbra o 17-tej hodine, so žiadosťou o potvrdenie účasti a vzhľadom na rýchlo sa meniacu epidemiologickú situáciu s neverejným miestom stretnutia.

Pozvánka na ustanovenie Vlády národného porozumenia

V utorok 6. októbra sa uskutočnilo ustanovujúce stretnutie Národného koordinačného korpusu, ako telesa reprezentujúceho všetky pokrokové sily slovenského národa s nasledovným vyhlásením.

Napĺňajúc svoje poslanie poskytovať šťastnú perspektívu a uspokojujúcu budúcnosť slovenskému národu budeme prijímať jednoznačné a jasné rozhodnutia s najvyššou zákonodarnou, zastupiteľskou aj výkonnou právomocou síl tvoriacich korpus.

Pozývame Vás v dňoch 9.-11. októbra ku konštituovaniu jedinečného orgánu, ktorý by umožňoval bezproblémovú spoluprácu politických síl a zároveň aj profiláciu tých najlepších, ku konštituovaniu Vlády národného porozumenia.

Ako bolo konštatované na ustanovujúcom stretnutí dnes ja tá chvíľa, ktorá osvetlí kto má záujem pracovať trvalo v prospech národa a kto má záujem iba o poslanecké miesto s perspektívou po mne potopa, kto si je vedomý nutnosti zásadovosti, priamosti a kto je ochotný pragmaticky postupovať v zmysle zásady účel svätí prostriedky. Nikto nemusí viesť žabomyšie vojny o umiestnenie na kandidátnej listine, o percentuálnom zastúpení, či vodcovi, ale je čas na prijímanie zásadových perspektívnych rozhodnutí. Je čas spolupracovať na riešeniach, ktoré sa neponúkajú len vo volebnej noci.

Keďže vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a epidemiologickú situáciu sa ustanovujúceho stretnutia viacerí zástupcovia fyzicky nezúčastnili žiadame všetkých o elektronické doručenie overeného stanoviska, ktorým potvrdíte podmienky, ktoré podľa Vás musia napĺňať politické sily patriace ku korpusu, návrh Deklarácie i koncept Programového vyhlásenia ako i rezorty, za ktoré máte záujem prevziať zodpovednosť vo Vláde národného porozumenia.

Ustanovenie tieňovej Vlády národného porozumenia

V nedeľu 11. októbra bola ustanovená tieňová Vláda národného porozumenia s jedinou podmienkou pre účasť v nej:

ODMIETAME TRIEDNY BOJ

Bolo schválené Programové vyhlásenie Vlády národného porozumenia, pričom pri vypracovávaní Programového vyhlásenia bolo ustanovené, že program vlády sa neschvaľuje väčšinovým systémom, ale iba a jedine konečným konsensom všetkých členov vlády, pričom jednotlivé osobnosti, či občianske združenia účastné vo vláde môžu byť len prostredníctvom politických síl účastných vo vláde.

Napriek veľkému úsiliu sa nepodarilo dohodnúť verejnú prezentáciu Vlády národného porozumenia, nakoľko niektorí účastníci trvali na svojom, že nie sú ochotní obetovať vynikajúce nápady z Programového vyhlásenia pre celý národ, pretože by im to mohlo sťažiť agitáciu vo voľbách, či prospieť nepriateľom, pričom dôvodili predčasnými voľbami a možným zneužitím nápadov v prospech nielen nepriateľov, ale i oponentov a konkurentov.
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku s nepochopením akceptovala túto neuveriteľnú argumentáciu aj neochotu zverejňovať účasť vo Vláde národného porozumenia.

Vláda národného porozumenia

V nedeľu 14. marca 2021 na vláde prítomní členovia (štyria) reprezentujúci Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku súhlasili so zverejnením účasti Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku na Vláde národného porozumenia a predbežne súhlasili aj so sprístupňovaním verejnosti Programového vyhlásenia Vlády národného porozumenia na vládnych stránkach slovenskavlada.online.
K jedinečnému znaku Vlády národného porozumenia – Odmietnutiu triedneho boja pripojili, už nie podmienku, ale výrazný znak

Konštruovanie svojprávnosti


Na stráž na obranu za tú našu domovinu!
Za Boha život, za národ slobodu!
Verní sebe, svorne napred!

P.S.:
Doména slovenskavlada.online je k marcu 2023 nedostupná a funkčnou ostane už len doména slovenskavlada.sk.
V marci 2023 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku prijala heslo: My sme tu preto, aby katolíci vyhrali!