Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Názor kandidátov Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku

0 940

Slovenská spoločnosť je v situácii, keď akákoľvek činnosť v prospech viery, národa, prirodzeného práva a tradičných hodnôt je zriedkavo podporovaná a medializovaná.
Preto vítame akúkoľvek snahu občianskych iniciatív podporiť politické sily v presadzovaní uvedených hodnotových pilierov a dúfame, že sa táto snaha prejaví aj aktívnou účasťou jednotlivcov v každých voľbách i nastávajúcich voľbách do Európskeho parlamentu.
Európa potrebuje občanov, ktorí sú oddaní svojim ideálom. Ste jedným z nich?
Vo voľbách hlasujte za tú politickú stranu, ktorá je pre Vás zárukou ochrany spoločne zdieľaných hodnôt.

Taký malý volebný dovetok (ospravedlňujeme sa zaň):

My sme už v roku 1999 (1. júna) podpísali a pripojili sa ako jediná politická strana na Slovensku k Deklarácii práv počatého dieťaťa (stav k roku 2007).

Slovenská ľudová strana dostala od UNESCO štatút “Messenger of Manifesto 2000” – ako jediná politická strana ma Slovensku.

V apríli 2003 sme na pôde Ministerstva zahraničných vecí pri rokovaní Národného konventu o európskej budúcnosti Slovenska ohľadom budúcej Zmluvy o Ústave pre Európu navrhli tento text:

Budúce usporiadanie Európskej únie sa nesmie odcudziť princípu kresťanskému, národnému, sociálnemu ako i princípom solidarity, subsidiarity a proporcionality.

Tento princíp prijala nakoniec za svoje i vláda Slovenskej republiky a po jej príklade i ďalšie vlády na rokovaniach o texte budúcej Európskej ústavy.

….