Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Názor kandidátov Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku

0 1 075
https://www.facebook.com/ludovci/posts/2308865459334447?__xts__%5B0%5D=68.ARAem7d7pfZEC-z_LXHq7lnK1RhOLihylwyCOpQ-zoXAlIJ95XNqOHJvxtPGm7zYYlMJvH_ZEBG8kDGTCl5TVS7ujb_RJ0ELtv-tucGByhVNhgRBE7z1m_Z7ol_g9VSr7WV6pTX7DQ9E_J7-CMtHe33Qx84F_zcqCYFK4ArLh9LgMWeqp-VhvehYMUc2oQ07iCqf-6J-9_svPhoiyMK2u0Rj0UhOLz6CmzVYUCAnPq1TjZyz-bqcR4dgK8JIMWb7eZ9KQPS02O2I33UjBY8pGZDJtAxzZ_CsXwFc8M0kqOFUAitsLGeaOm0mU7Ca8Bp0RKi9-ZHxcV1wK4rdwz7uOQz24jTa&__tn__=-R

Slovenská spoločnosť je v situácii, keď akákoľvek činnosť v prospech viery, národa, prirodzeného práva a tradičných hodnôt je zriedkavo podporovaná a medializovaná.
Preto vítame akúkoľvek snahu občianskych iniciatív podporiť politické sily v presadzovaní uvedených hodnotových pilierov a dúfame, že sa táto snaha prejaví aj aktívnou účasťou jednotlivcov v každých voľbách i nastávajúcich voľbách do Európskeho parlamentu.
Európa potrebuje občanov, ktorí sú oddaní svojim ideálom. Ste jedným z nich?
Vo voľbách hlasujte za tú politickú stranu, ktorá je pre Vás zárukou ochrany spoločne zdieľaných hodnôt.

Taký malý volebný dovetok (ospravedlňujeme sa zaň):

My sme už v roku 1999 (1. júna) podpísali a pripojili sa ako jediná politická strana na Slovensku k Deklarácii práv počatého dieťaťa (stav k roku 2007).

Slovenská ľudová strana dostala od UNESCO štatút „Messenger of Manifesto 2000“ – ako jediná politická strana ma Slovensku.

V apríli 2003 sme na pôde Ministerstva zahraničných vecí pri rokovaní Národného konventu o európskej budúcnosti Slovenska ohľadom budúcej Zmluvy o Ústave pre Európu navrhli tento text:

Budúce usporiadanie Európskej únie sa nesmie odcudziť princípu kresťanskému, národnému, sociálnemu ako i princípom solidarity, subsidiarity a proporcionality.

Tento princíp prijala nakoniec za svoje i vláda Slovenskej republiky a po jej príklade i ďalšie vlády na rokovaniach o texte budúcej Európskej ústavy.

….