Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

KohoVolit sa pýta

1 875

a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., odpovedá.

Združenie KohoVolit oslovilo kandidujúce strany s dotazníkom (možnosť odpovedí áno/nie/neviem s komentárom) pre volebnú kalkulačku, ktorá ale nezohľadňuje vysvetlenie, resp. komentár a tak zverejňujeme naše odpovede i s komentármi:

 1. Bezplatná preprava vlakmi pre študentov by mala byť zrušená – Nie
  Komentár: Bezplatná preprava by mala byť poskytovaná len štátnym prepravcom.
 2. Sadzba DPH na základné potraviny by mala byť najviac 10 % – Áno
 3. Spotrebná daň na alkohol by sa mala zvýšiť – Nie
  Komentár: Prostriedkom na obmedzovanie predaja látok vzbudzujúcich drogovú závislosť by sa nemal viazať na ich cenu, ale na ich nedostupnosť.
 4. Mýto na diaľniciach pre osobné automobily by sa malo platiť za prejazdenú vzdialenosť – Nie
  Komentár: Mýto by sa nemalo platiť na cestách, ale na vstupe do napr. obytnej zóny.
 5. Pokuty za dopravné priestupky by sa mali aspoň čiastočne stanovovať podľa príjmu dlžníka – Nie
  Komentár: Vina i závažnosť prečinu a výška trestu zaň nemôže byť závislá od majetku previnilca.
 6. Malo by sa zrušiť obmedzenie rýchlosti na diaľniciach – Nie
  Komentár: Samozrejme každý typ cestnej komunikácie by mal mať určité parametre a tomu by mali zodpovedať aj napr. nosnosť, priepustnosť, či rýchlosť vozidiel.
 7. Slovensko by malo vystúpiť z EÚ – Nie
  Komentár: Našim heslom je Áno Európe, nie Bruselu!, takže pokiaľ pod EÚ rozumiete Brusel, tak áno.
 8. Slovensko by sa malo vrátiť ku Slovenskej korune ako národnej mene – Áno
  Komentár: Rezervná mena, či mena ktorou by bolo možné tiež vykonávať platby je potrebná.
 9. Miesto Slovenska je v jadre EÚ – Nie
  Komentár: Táto úvaha je absolútne scestná, pretože ideou Spoločenstva európskych národov, by nemalo byť kategorizovanie národov na cenové skupiny.
 10. EÚ by sa mala stať federáciou – Nie
  Komentár: Zopakujeme heslo Áno Európe, NIE Bruselu. Európske národy ku spolupráci nepotrebujú byrokratického molocha, ktorý sa pasuje do úlohy sprostredkovateľa.
 11. Mala by sa zvýšiť daňová progresia dane z príjmov u ľudí (tj. vyššia sadzba dane pre vyššie príjmy) – Nie
  Komentár: Opäť, zákony aj daňové musia platiť pre všetkých rovnako. Dane by nemali riešiť zásluhovosť zárobku, úspešnosť jednotlivca a matematicky to percentá riešia vecne aj tak.
 12. Reklama zameraná na deti by mala byť zakázaná – Áno
 13. Pestovanie marihuany pre vlastnú potrebu by malo byť dekriminalizované – Nie
  Komentár: Vždy je otázkou výška spotreby, niekto napr. zje/vypije/vyfajčí viac ako druhý….
 14. Zamestnávanie ľudí v preddôchodkovom veku by malo byť daňovo zvýhodnené – Nie
  Komentár: Opäť je to nemiestna otázka, ktoru predpokladáte, že by mohli byť ľudia diskriminovaný na základe veku a nie schopností, čo nepripúšťame.
 15. V sociálne vylúčených lokalitách by mali byť zakázané hazardné prístroje – Nie
  Komentár: Nevidíme dôvod, prečo vôbec operujete s termínom sociálne vylúčená lokalita. Takéto niečo by vôbec nemalo existovať a hazard by mal byť mimo verejného priestoru.
 16. Jadrová energetika by mala byť aj naďalej podporovaná z verejných zdrojov – Nie
  Komentár: Uprednostňované by nemali byť žiadne energetické zdroje, pokiaľ základom na ich výstavbu nie je hospodárnosť/bezpečnosť, ale politické názory, napr. niekoho kto neukončil ani základné vzdelanie – ani tzv. trvalo využiteľné, pretože potom nemôžeme zodpovedne vyrábať energiu.
 17. Zamestnávateľ by mal mať možnosť dať výpoveď bez udania dôvodu – Nie
  Komentár: Každý zmluvný vzťah by mal mať podmienky vypovedania vzťahu.
 18. Reklama na lieky hradené zo zdravotného poistenia by mala byť zakázaná – Nie
  Komentár: Všetky odporúčania liekov by mali byť personalizované a vydávané iba zodpovedným/príslušným lekárom, čiže úplný zákaz liekových šmejdov.
 19. Obchodné reťazce by mali ponúkať povinne predpísaný podiel potravín od slovenských výrobcov – Áno
  Komentár: Obchodné reťazce by mali ponúkať iba slovenské produkty a zahraničné by mali mať osobitne označené. Potravinová sebestačnosť.
 20. Štát by mal obmedzovať výrobu potravín z geneticky modifikovaných
  organizmov
  – Áno
 21. Firmy z daňových rajov by mali byť znevýhodnené pri zadávaní verejných zákaziek – Nie
  Komentár: Pri každej verejnej zákazke musí byť známy dodávateľ služby/tovaru. Takže ak nie sú známi, tzv. koneční užívatelia výhod nepripustiť do VO.
 22. Bezplatná preprava vlakmi pre dôchodcov by mala byť zrušená – Nie
  Komentár: Bezplatná preprava by mala byť poskytovaná len štátnym prepravcom
 23. Slovensko by malo uznať sobáše osôb rovnakého pohlavia, ktoré sú uzavreté v inej členskej krajine EÚ – Nie
 24. Homosexuálne páry by mali mať možnost uzavrieť registrované partnerstvo – Nie
  Komentár: Nie sme si celkom istí, či nenavrhujete povinnú registráciu homosexuálov.
 25. Homosexuálne páry by mali mať možnosť adoptovať si deti – Nie
 26. Na Slovensku by mala byť zakázaná stavba mešít – Áno
 27. Nové štátne inštitúcie by mali byť rozmiestnené rovnomerne po celom území Slovenska, nielen prevažne v Bratislave – Nie
 28. Dvojité občianstvo by malo byť povolené – Nie
 29. Mal by byť schválený zákon o vyrovnanom štátnom rozpočte – Áno
 30. Počet podpisov (dnes 350 000) pre vypísanie celoštátneho referenda na základe zhromaždenia podpisov od ľudí by sa mal znížiť – Nie
  Komentár: Najskôr je potrebné vyriešiť zodpovednosť ľudí za hlasovanie, pretože u poslancov aspoň predpokladáme schopnosť zastupovať voličov, ktorí môžu byť koniec koncov absolútne nezodpovední a nekompetentní.
 31. Malo by sa znížiť kvórum (dnes 50%) nutné k platnosti celoštátneho referenda – Nie
  Komentár: Najskôr je potrebné vyriešiť zodpovednosť ľudí za hlasovanie, pretože u poslancov aspoň predpokladáme schopnosť zastupovať voličov, ktorí môžu byť koniec koncov absolútne nezodpovední a nekompetentní.
 32. Mala by sa zaviesť možnosť voliť cez internet – Nie
  Komentár: Jedna jediná povinnosť občana zdvihnúť zadnicu a ísť voliť raz za x-rokov by mala byť odstránená? A pritom toto je len občianska povinnosť, nikto nikoho nenúti ísť voliť.
 33. Účtovníctvo politických strán včetne zmlúv a dokladov by malo byť pravidelne zverejňované na internete – Áno
 34. Malo by sa začať platiť školné na verejných vysokých školách – Nie
 35. Všetky deti od 3 rokov by mali dostať miesto vo verejnej škôlke alebo by mali ich rodičia dostať príspevok na zajistenie starostlivosti iným spôsobom – Áno
 36. Mala by sa zaviesť možnosť eutanázie – Nie
  Komentár: Nie sme si celkom istí či sa skutočne pýtate na podmieky za akých je možné zavraždiť človeka?
 37. Interrucia by mala byť zakázaná až na výnimočné prípady, ako je znásilnenie alebo ohrozenie života matky – Áno
  Komentár: Iba v prípade ohrozenie života.
 38. Zdraviu škodlivé potraviny (napr. limonády, cukrovinky či hranolky) by mali mať vyššiu sadzbu DPH – Nie
  Komentár: Zdraviu škodlivé potraviny by vôbec nemali byť predávané! Systém predať niekomu niečo škodlivé, aby som ho mohol liečiť je zvrátený.
 39. Pacienti by mali mať možnosť priplatiť si za nadštandartnú zdravotnú
  starostlivosť
  – Áno
 40. Očkovanie by malo byť vždy dobrovoľné – Áno
  Komentár: Za normálnych okolností, v čase mimoriadnych udalostí, napr. pandémie, sa veci vždy riešia výnimočným spôsobom.
 41. Hromadné výpovede zdravotných sestier sú adekvátnym nástrojom pre dosiahnutie zvýšenia ich platu – Áno
  Komentár: Otázka je nemiestna, pokiaľ uvažujeme, že aj zdravotné sestry majú právo štrajku a v otázke sa pýtate, či majú právo štrajkovať. Samozrejme pokiaľ sa zákonne obmedzí forma štrajku v určitých stavoch odpoveď bude iná.
 42. Mzdy slovenských učiteľov sú nízke – Áno
  Komentár: Mzdy viacmenej všetkých občanov Slovenska sú nízke.
 43. Prezident SR má mať právo odmietnuť menovať ústavných sudcov navrhnutých NR SR – Áno
  Komentár: Otázka je zložitejšia a nemôže sa týkať iba menovania ústavných sudcov, ale všetkých kompetencií prezidenta a spôsobe/podmienok ich uplatňovania.
 44. Prijatie povinných kvót na prerozdeľovanie utečencov by bolo správnym krokom – Nie
  Komentár: Táto otázka je zvrátená, pretože predpokladá nútené deportácie niekoho niekam.
 45. Prijatie utečencov, ktorí nie sú katolíci, by bylo ohrozením slovenskej kultúry – Áno
  Komentár: Odpoveď neznamená, že iba katolík neohrozuje našu kultúru.
 46. Slovensko má robiť proti klimatickým zmenám viac ako teraz – Nie
 47. Slovensko by malo postaviť plot na južných hraniciach kvôli migrantom – Nie
  Komentár: Pokiaľ sme súčasťou Schengenu mali by byť naše južné hranice chránené proti migrantom Maďarskou republikou.
 48. Ste za to, aby sa do roku 2020 platy učiteľov zvýšili aspoň o 40% oproti dnešnému stavu? – Áno
  Komentár: Domnievame sa, že všetky platy, nielen učiteľské, by sa mali zvýšiť viacmenej okamžite o 20%
 49. Ste za to, aby boli platy učiteľov v krajoch rozdielne, podľa priemernej mzdy a životných nákladov v kraji? – Áno
  Komentár: Mzda by mala odrážať vzťah medzi ponukou a potrebou nielen pri učiteľoch.
 50. Ste za to, aby bola predškolská dochádzka povinná v rozsahu aspoň jedného roka? – Áno
  Komentár: Dôležitá je ale najmä forma predškolskej výchovy spôsobom, napr. letných táborov, pričom výber formy by náležal rodičovi.
 51. Ste za to, aby štát pri investíciách do škôl uprednostňoval tie, ktoré nezískali peniaze z eurofondov? – Nie
  Komentár: Tzv. eurofondy nemôžu byť primárny zdroj financovania, ale doplnok. Rozdeľovanie tzv. eurofondov vo výlučnej právomoci štátu.
 52. Maďarčina by mala mať v oblastiach s maďarskou majoritou rovnaké postavenie ako slovenčina – Nie
 53. Mala by sa podporovať možnosť výučby rómčiny ako voliteľného predmetu – Nie
  Komentár: Výučba akéhokoľvek cudzieho jazyka, ktorého výučbu vie školské zariadenia zabezpečiť, je vítaná.
 54. Názvy obcí by mali byť uvedené dojjazyčne (v zmiešaných národnostných oblastiach) aj na železničných staniciach – Nie
  Komentár: Každý občan slovenského štátu musí ovládať slovenský jazyk.
 55. Ukrajina by mala vstúpiť do EÚ – Áno
  Komentár: V EÚ by malo byť napr. aj Rusko.
 56. Jozef Tiso bol hrdina – Áno
 57. Slovenská armáda by sa mala účastniť zahraničných vojenských misií – Nie
 58. Počet volebných obvodov pre voľby do NR SR by sa mal zvýšiť (dnes jeden, celé Slovensko) – Nie
  Komentár: Parlamentné voľby sú o národe a štáte, o regiónoch sú dnes voľby do samospráv a VÚC. Pokiaľ si voliči volia do NR SR kandidáta, ktorý nie je schopný konať v prospech celého štátu je to zvrátené.
 59. Prídavky na deti by mali dostávať len deti v rodinách s nižšími príjmami – Nie
  Komentár: Buď sa prídavky zadefinujú ako niečo čo závisí od príjmu, alebo je to odmena za narodené dieťa.
 60. Slovensko by malo vystúpiť z NATO – Nie
  Komentár: NATO by sa malo pretransformovať na Európske obranné spoločenstvo.
 61. Mali by sa zaviesť 13. dôchodky – Nie
  Komentár: Je potrebné zvýšiť dôchodky a nie dávať len akési predvolebné bonusy.
 62. Slovensko by malo ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu („Istanbulský dohovor“) – Nie
  Komentár: A koho by sme potom chránili pred obriezkou? Človeka s penisom, ktorý tvrdí, že je žena?
 63. Slováci žijúci v zahraničí majú mať stále možnosť voliť v parlamentných voľbách – Áno
 64. Diaľnice majú byť pre osobné automobily zadarmo – Áno
  Komentár: Pre všetky motorové vozidlá. Mýto by sa nemalo platiť na ceste, ale na vstupe do stanovenej zóny.

Našim vodcom nie je Moše Screiber (Chatam Sofer), Moses Mordechai Marx Levy, Tomas Hill Green, alebo V. I. Lenin, ale Ježiš Kristus.

Na stráž na obranu za tú našu domovinu!
Za Boha život, za národ slobodu!
Verní sebe, svorne napred!