Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Ľudová platforma – občianske združenie

 

ĽUDOVÁ PLATFORMA

JEDNOTNÍ ZVÍŤAZÍME – ROZDROBENÍ PADNEME

V našej spoločnosti sa často volá po zjednotení politických strán, ktoré sa programovo zhodujú, majú takmer identické ciele, smerovanie, sú slovenské, národné, ľudové.
V tejto súvislosti založila Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, občianske združenie pod názvom ĽUDOVÁ PLATFORMA. Toto občianske združenie ĽP, bolo zaregistrované na MV SR 21.6. 2013 a od tej doby, ponúkala SĽS A. Hlinku spoluprácu, zjednotenie sa pod ĽP, ostatným politickým stranám, hnutiam, združeniam a spolkom pred všetkými voľbami, ktoré sa od registrácie tohto OZ konali. Ale, čo je smutné, ešte sa zatiaľ nikto nenašiel, žiadna strana, ktorá by sa v rámci zjednocovania národných síl pripojila.
Ako by to vyzeralo ? Všetky strany by boli zastrešené pod OZ ĽP, s tým, že členovia strán by ostali členmi svojich materských strán, názvy strán by nezanikli. Strany by normálne fungovali ďalej, tak ako fungujú. Pred voľbami by sa vypracovala spoločná kandidátka pod hlavičkou ĽP, s tým, že v rámci propagácie by bolo zverejnené a jasne čitateľné, že aké strany toto občianske združenie zastrešuje. Takže predsedovia by sa nemuseli báť, že ich strana padne do zabudnutia. Predsedovia by sa nemuseli báť, že by neboli v záberoch kamier, fotoaparátov, teda tí, ktorí sa v tom vyžívajú, ktorí to potrebujú. Pod hlavičkou OZ ĽP by sa zvolávali, organizovali zhromaždenia, protesty, akcie, oslavy výročí a pod. Takto by mali aj tieto akcie oveľa lepší, silnejší efekt, význam a nie ako je tomu tak teraz, že na jednu udalosť sa organizuje viacero akcií. Robili by sa spoločné vyhlásenia k jednotlivým témam udalostiam, ale strany by aj naďalej fungovali ako také v rámci svojich interných predpisov.
Zostavenie kandidátky pod OZ ĽP by bolo spravodlivé, férové a seriózne. A ten komu ide naozaj o zjednotenie národných síl, o veľmi silnú ľudovú platformu, tak by neváhal ani chvíľku, ale komu ide o osobný prospech a hviezdnu politickú kariéru, tak taký určite nebude nikdy súhlasiť.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku ponúkala túto alternatívu aj pred poslednými parlamentnými voľbami a ako to dopadlo všetci vieme. Keby sa niektorí predstavitelia strán, hnutí a spolkov aj tak správali, konali, tak čo hovoria, tak situácia, obsadenie parlamentných lavíc mohlo byť celkom iné. Je to ťažké, keď má niekto silnejšie ego, ako je spoločné dobro, ako je dobro národa.

 Keby sa takto podarilo spojiť, tak tomu verte, že tento systém, ktorý vládne na Slovensku, by sa otriasal v základoch a veľmi veľa vlastizradcov, zločincov, korupčníkov a prospechárov, by balilo kufre, ale nedošli by ďaleko.
Táto myšlienka stojí za zamyslenie sa.

VERNÍ SEBE – SVORNE NAPRED !