Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

O nás

Vznik a etapy existencie najstaršej slovenskej politickej strany

SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA ANDREJA HLINKU

5.3.1894 Katolícka ľudová strana /Slovenská sekcia/ v rámci Uhorského kráľovstva,Andrej Hlinka
5.12.1905 Slovenská ľudová strana/pre registrácia/ v rámci Uhorského kráľovstva,Andrej Hlinka
18.12.1918 Slovenská ľudová strana/pre registrácia/ v rámci v ČSR,Andrej Hlinka
5.4 1990 Slovenská ľudová strana/obnovenie/ v rámci ČSFR/ Prof.Jozef Prokop, Ing.Jozef Sásik
17.5.2016 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku/pre registrácia/ v rámci SR,Ing.Jozef Sásik, RNDr.Andrej Trnovec, Ing.Richard Burkovský

SĽS A. Hlinku, od svojho vzniku bojovala za práva slovenského ľudu, bojovala proti maďarizácii, proti pražskému centralizmu, bojovala za slovenský jazyk, slovenskú štátnosť, za slovenskú autonómiu v rámci ČSR. Viedla dlhoročný boj, proti maďarizácii, pražskému centralizmu, neskôr proti boľševizmu a nacizmu.

Slovenská ľudová strana, stála pri zrode slovenskej autonómie, pri zjednotení všetkých politických strán pod HSĽS – SSNJ i pri zrode, v našej histórii, nášho prvého samostatného Slovenského štátu.

SĽS A. Hlinku, nie je stranou zbohatlíkov, privatizérov, inonárodných, prospechárov a agentov cudzích štátov. Je stranou roduverných Slovákov a je postavená na sociálnych, národných a kresťanských princípoch.

VERNÍ SEBE – SVORNE NAPRED

++++++++++++++++++++++++++++

VYHLÁSENIE

PREDSTAVITEĽOV SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ STRANY ANDREJA HLINKU

Odmietame kontinuitu s politickým zriadením popierajúcim prirodzenú pravdu, tak ako odmietame všetky formy liberalizmu, rasizmu, xenofóbie, fašizmu, komunizmu a nacizmu, či už v konzervatívnych formách, alebo obrodených formách. Budúcnosť Slovenska vidíme v principiálnom presadzovaní Desatora v živote Slovenska.

VYZÝVAME

občanov, aby sa otvorene hlásili k budovaniu Slovenska na princípoch všeobecnej kresťanskej a ľudovej politiky !

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sme proti spochybňovaniu mravných základov spoločnosti, prezentované liberálnou relativizáciou promiskuity, homosexuality, pedofílie a prostitúcie.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CIEĽOM SĽS ANDREJA HLINKU

je budovanie suverénneho slovenského štátu na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe.