Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

BANDITA Komunista Dostál

0 2 016

Tento nešťastník je predseda OKS, za poslanca NR SR bol zvolený, ako kandidát Strany anti Slovákov – SaS. Protislovenský element, šíriteľ nenávisti voči Slovákom a Slovensku.

Prosím vás, opravte ma keď sa mýlim. Neskladal každý poslanec NR SR, sľub poslanca s rukou položenou na Ústavu SR a nemá, tak náhodou každý poslanec NR SR, konať v záujme SR a slovenského národa ? Nemal by byť každý jeden z nich pilierom, zárukou ochrany suverenity, slovenskej identity a s tým súvisiacimi štátnymi symbolmi ?

Zamyslite sa, sedia v slovenskom parlamente skutočne takí ľudia, ktorí oddane slúžia slovenskému národu ? Viem, že tak ako ja, tak aj mnohí z vás, poznajú odpoveď na túto otázku, ešte skôr, ako je vyslovená. Táto svojvôľa a beztrestnosť verejných činiteľov musí raz a navždy skončiť. V NR SR nesmú sedieť ľudia, ktorí konajú proti záujmom SR a jej ľudu. Nesmú tam byť takí a už vôbec nemajú za svoju protislovenskú činnosť poberať plat, plat od národa, proti ktorému vedú štvavú kampaň a smejú sa mu do tváre !

Aktuálne tento záškodník, začal útočiť na slovenský jazyk, vyvíja snahy na to, aby slovenský jazyk stratil svoju absolútnu suverenitu na Slovensku ! Toto si nemôže dovoliť, takéto niečo je neprípustné. Slováci, toto by sme mu a jemu podobným nemali dovoliť, nemali by sme to nechať tak. Do čoho sa tento šíriteľ protislovenských nálad ešte pustí ? Takéto niečo nesmieme tolerovať a treba sa rázne postaviť voči takýmto antislovákom.

Bývalý zväzák ( Socialistický zväz mládeže – SZM, komunistický dorast) Ondrej Dostál, predseda OKS(Občianska Konzervatívna Strana), ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke Strana anti Slovákov – SaS. O tomto občanovi veľa vypovedá aj to, že k jeho spolustraníckym, protislovenským banditom patrí Osuský, Šebej a ďalšia podobná lúza.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, ponúka riešenie na odstránenie tohto negatívneho javu. Riešenie vidíme v prijatí a uplatnení zmien, týkajúcich sa poslaneckého mandátu. Ide o zmenu poslaneckého mandátu, na mandát imperatívny, inak nazvaný aj viazaný, alebo závislý – to znamená, že volený zástupca ľudu, by bol odvolateľný svojimi voličmi, tými, ktorí ho delegovali. Takýto volený zástupca je svojimi voličmi kontrolovateľný a odvolateľný. K tomu ešte ďalšia zmena a to taká, že na odvolanie poslanca NR SR, by mohlo dôjsť aj takým spôsobom, že návrh na odvolanie, by mohol podať, ktorýkoľvek občan, právoplatný volič na Slovensku.

Okrem tohto je potrebná viditeľnosť, transparentnosť činnosti zástupcov ľudu a kontrola ich činnosti. Kontrolný mechanizmus formou opozície je nepostačujúci.

Národ musí mať okrem možnosti zvoliť niekoho do funkcie, aj možnosť ho z tejto funkcie odvolať.

Ďalej navrhujeme, aby bol navrhnutý zákon, týkajúci sa poslaneckého mandátu, na základe ktorého by bolo možné, okamžite odobrať poslanecký mandát tých poslancov, ktorí evidentne broja proti slovenskému národu. Ktorí nepracujú PRE slovenský národ, ale PROTI. Protislovenskí škodcovia, typu Dostál, nemajú čo robiť v slovenskom parlamente, s takým postojom, šírením nenávisti proti slovenskému národu, určite nie. Je absurdné, aby takýto, slovenskému národu škodiaci jedinec, sedel v slovenskom parlamente a za svoju protislovenskú činnosť, ešte aj poberal peniaze !

Občan Dostál, sa nedávno verejne odprezentoval, ako slečna Dostálová, keď sa nechal vyfotiť, oblečený ako žena pred gymnáziom Juraja Hronca, na podporu gender ideológie, ktorá je v rozpore s preambulou Ústavy SR a poslaneckým sľubom. Súčasťou diverzity banditu Dostála, bolo aj to, keď sa dostavil na slávnostnú schôdzu parlamentu SR, so židovskou hviezdou, pripnutou na svojom oblečení. V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do európskeho parlamentu, odporučil Dostál voličom OKS, podporiť kandidátov SaS. Už samotná kombinácia toho, že kto, koho odporúča voliť, je neprípustná a neprijateľná. Koho tak asi môže odporučiť, niekto, kto na pôde parlamentu SR vykonáva protislovenskú činnosť ? Je takýto človek zárukou a garanciou niečoho čo je pre slovenský národ prospešné, správne a potrebné ?

Takéto indivíduá, nemajú čo hľadať v NR SR, nemajú čo hľadať v zákonodarnom zbore, keď viditeľne, beztrestne vyvíjajú činnosť proti slovenskému národu. Beztrestne a drzým úsmevom na tvári. Toto musí raz a navždy skončiť.

“ Kto reč slovenskú vytíska, potlačuje a nenávidí, ten vytíska, potlačuje a nenávidí Slovákov ! Jej krivda je krivdou národa slovenského, jej právo je právo národa slovenského, jej česť je chválou národa slovenského, jej rozšírenosť je silou Slovákov, jej podstata, to sú Slováci sami .“