Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

20 * Christus † Mansionem † Benedicat * 24

439

Aby ste rozpoznali pravdu,
tak ako traja mudrci kedysi.

Aby ste dokázali oceniť pravdu,
tak ako kedysi traja mudrci.

Aby ste dokázali vyjaviť pravdu,
tak ako kedysi traja mudrci.

Aby ste za pravdou aj stáli,
tak ako kedysi traja mudrci.

A aby sa ostatní za pravdu,
ktorú ste rozpoznali, ocenili a im vyjavili,
tiež dokázali postaviť.

A aby v neposlednom rade,
po Vašom odchode,
na všetko toto nezabudli,

tak ako nezabudli na Troch kráľov.