Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Spomíname – 85. výročie odchodu

0 215
Mons. Andrej Hlinka, Otec národa

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku si Vás dovoľuje úctivo pozvať na pietnu spomienku, 20. augusta 2023 v Ružomberku, ktorá sa začne Sv. omšou vo farskom kostole sv. Ondreja o 10-tej hodine a bude pokračovať na námestí Andreja Hlinku príhovormi hostí a ukončená bude kladením vencov a prehliadkou mauzólea Andreja Hlinku.

Pietna spomienka bude venovaná rímskokatolíckemu kňazovi, národovcovi, politikovi, filantropovi, publicistovi, prekladateľovi, rečníkovi, organizátorovi slovenského národného života – Otcovi národa.
Bude venovaná človeku, ktorý svoj život venoval úsiliu o zlepšenie sociálneho postavenia ľudí, človeku, ktorý založil spolok striedmosti, úverový a potravinový spolok, človeku, ktorý na zvýšenie povedomia, vzdelanosti i sebavedomia národa organizoval osvetové prednášky a divadelné predstavenia.
Bude venovaná človeku, ktorého ideálom bol veriaci, ekonomicky sebestačný, národne uvedomelý a vzdelaný Slovák a ktorý bojoval proti úžere, korupcii a národnému útlaku.
Bude venovaná človeku, ktorý zakladal Ľudovú banku.
Bude venovaná zakladateľovi Katolíckej strany Uhorského kráľovstva, členovi vedenia Slovenskej národnej strany i zakladateľovi a predsedovi Slovenskej ľudovej strany.
Bude venovaná zakladateľovi Slovenskej národnej rady i Kňazskej rady na Slovensku.
Bude venovaná zakladateľovi slovenskej kníhtlačiarne Lev, mesačníkov Ľudové noviny a Duchovný pastier, denníka Slovák, publicistovi v Katolíckych novinách, zostavovateľovi vzdelávacích brožúr, spevníkov i modlitebných knižiek, i prekladateľovi Starého zákona do slovenčiny.
Bude venovaná kňazovi suspendovanému od farského úradu i od výkonu kňazského povolania maďarskou vrchnosťou a politickému väzňovi československej vlády.
Bude venovaná účastníkovi mierovej konferencii v Paríži i tvorcovi Martinskej deklarácie.
Bude venovaná členovi výboru Matice slovenskej a predsedovi Spolku sv. Vojtecha.
Bude venovaná rímskokatolíckemu kňazovi, farárovi, pápežskému komorníkovi a apoštolskému protonotárovi.
Bude venovaná poslancovi mestského zastupiteľstva i predsedovi poslaneckého klubu v pražskej Snemovni.
Bude venovaná tvorcovi modelu federalizovania Uhorského kráľovstva na kráľovstvá národné i federalizácie československého štátu.
Bude venovaná človeku, ktorý budoval slovenský stavovský štát s kresťanským štátnym zriadením na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe.
Bude venovaná človeku vyhlásenému slovenským zákonodárnym zborom, slovenského štátu 39 i slovenského štátu 93, Otcom národa.

Bude venovaná Andrejovi Hlinkovi (*27. IX. 1864 – †16. VIII. 1938).

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

V Bratislave 2. augusta 2023.

Andrej Trnovec