Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!
Browsing Category

Udalosti

Zjavenie Pána

Nech získate schopnosť rozpoznať znaky doby, nech získate odvahu tieto zvestovať a nech získate možnosti aj v súlade s nimi konať. Toto Vám vyprosujeme.

Vláda národného porozumenia

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., si Vás dovoľuje stručne oboznámiť s udalosťami, predchádzajúcimi vytvoreniu Vlády národného porozumenia. Pozvánka na

Oznam k 14. marcu

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., oznamuje: V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Hlinkovci, ľudovci rušia všetky verejné spoločenské podujatia

Gloria in excelsis Deo

Príklad pokoryv betlehemskej maštalinauč nás byť pokornými a plnýmilásky a dobroty.Pomôž nám byť nositeľmi lásky a pokoja,radosti a dobroty,ale aj umenia ich odovzdávať všetkým,ktorých stretneme.Vyprosujem Vámmilostiplné Vianocea požehnaný

Oznam k 14. marcu

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., oznamuje: V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Hlinkovci, ľudovci rušia všetky spoločenské podujatia spájané s

Gloria in excelsis Deo

Príklad pokoryv betlehemskej maštalinauč nás byť pokornými a plnýmilásky a dobroty.Pomôž nám byť nositeľmi lásky a pokoja,radosti a dobroty,ale aj umenia ich odovzdávať všetkým,ktorých stretneme.Vyprosujem Vámmilostiplné Vianocea požehnaný

29. august 2019

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Pri príležitosti spomienky na mučenícku smrť svätého Jána Krstiteľa predstavitelia Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku vzdali poctu a s pietou