Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Andrej Trnovec – TV Bratislava

1 099

RNDr. Andrej Trnovec, kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, odpovedal, 16. októbra, na otázky TV Bratislava:

1. Prečo kandidujete?
Ľudia, aj na úrovni župy, potrebujú človeka, ktorý nebude slúžiť, ale bude pracovať pre nich a v niektorých prípadoch dokonca za nich.
Ľudia musia raz odmietnuť tých, ktorí voličom ponúkajú presne to čo im nariadi politický marketing, tých ktorí ponúkajú iba ľúbivé gestá odporúčané sociologickými prieskumami a mediálnymi agentúrami.
Potrebujú kandidáta, ktorý odmieta ľúbivé gestá politického marketingu a predvolebné sľuby zo sociologických prieskumov a marketingových agentúr, musia mať možnosť odmietnuť nositeľov pozlátok a mimikier.
Recitovať básničku sľubov sa môže naučiť hocikto, ale ako sa bude politik k Vám správať po recitačnom večierku? Krédom by malo byť – Nekonať dobro naoko, okato a verejne.

2. Čo Vás odlišuje od ostatných kandidátov?
Úprimnosť a porozumenie.
Jediný sa zaväzujem, voči svojim súperom, že budem presadzovať ich predvolebné sľuby a viesť poslanecký zbor tak, aby v zhode a v prospech obyvateľov župy tieto sa mohli zrealizovať. Zároveň je mojim krédom zodpovedná zmysluplná práca, ktorej výsledkom musí byť skutočnosť, že naši nasledovníci sa budú mať lepšie ako sa máme my dnes. Takže ponúkam budúcim generáciám lepší život. A tvrdím, že toto musí byť jediným cieľom každého z nás. Jedine takto dokážeme prekonať rozdiely v nazeraní na prítomnosť a zbaviť sa závislosti od takých dnešných úspechov, ktoré budujú prekážky našim nasledovníkom.
Nepredstieram, že som iný ako som, som človek chybujúci. Jednoznačne ale deklarujem, že som závislý, pretože mám vlastné svedomie i zodpovednosť voči iným. A táto moja závislosť je ľahko kontrolovateľná. A tiež tvrdím, že politika je práca pre blaho iných, pre blaho ostatných. Tvrdím, že jedine ak sa ľudia budú mať dobre aj mne bude dobre medzi nimi. Rešpektujem prirodzený stav vecí a snažím sa pracovať tak, aby sa tí, ktorí prídu po mne mali lepšie.

3. Čo by ste zmanažovali do roku 2022/ praktické zmeny v živote ľudí/?
Sľuby dávané vo volebnej kampani sa môžu naplniť len ak budú mať oporu v uzneseniach z hlasovaní v zastupiteľstve župy/ poslaneckom zbore. Ja kandidujem za župana a preto môžem sľúbiť len to, že budem viesť poslanecký zbor župy zodpovedne a budem vyžadovať od poslancov naplnenie všetkých ich poslaneckých sľubov nerozdielne a ako štatutár župy budem obhajovať záujmy obyvateľov župy na všetkých úrovniach samosprávy i pred štátom, tak aby sa nám žilo príjemnejšie, spokojnejšie, bez stresu, arogantnej byrokracie, či zápch.

 

S pozdravom,

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

Andrej Trnovec <trnovec@hsls.sk>
predseda SR SĽS