Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

TASR – župan – Banská Bystrica

183

(anketa kandidátov na predsedu VÚC Banská Bystrica)

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?
Za kandidáta na post predsedu BBSK, mňa Ing. Jozefa Sásika (katolíckeho politológa), nominovala Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku. Zaujímať sa o veci verejné je povinnosťou každého občana v normálne fungujúcej demokratickej spoločnosti.

2. V akom stave sa podľa Vás kraj nachádza? Aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?
BBSK sa nachádza v katastrofálnom stave. Ani tatárský vpád v roku 1241 ani rabovanie Turzovsko-Fugerovskej zločineckej skupiny v 15.-16. storočí nepriviedli Slovensko do takého katastrofálneho stavu, ako šafárenie socialistov a liberálov od 29. augusta 1944 po súčasnosť. Na Slovensku zhumplovali veľké výrobné podniky- bane, V. Krtíš, Cígeľ, Prievidza, Handlová, Nováky, Zemianske Kostoľany, ďalej Slovenska, Cementáreň, Smrečina, Fatra, Zápalkáreň, Rudné bane (mali 9 závodov: Banská Bystrica, Malachov, Medený Hámor, Špania Dolina, Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Hodruša, Polkanová, Solivar Prešov) Pozemné stavby, tri drevospracujúce píly, Modrotlač, Kováčske dielne, Stavoindustria, Slovcepa atď. Okrem Cementárne, Slovcepy, Smrečiny, kameňolomy, Dinaska Banská Belá, Pleta Banská Štiavnica, bane v Novej ani, Revúca a ostatné podniky. V BBSK v minulosti bol najsilnejší priemysel v Uhorsku. Keby sme si skupina sadli za stôl a špekulovali, ako zhumplovať BBSK, tak to nevymyslíme. Skutočne nad zhubnú činnosť socialistov a liberálov nemáme.

3. Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?
Odpoveď: V BBSK je najarogantnejšia forma korupcie, pretože nie je skrytá. BBSK sa nachádza v katastrofálnom stave. Ani tatarský vpád v roku 1241 ani rabovanie Turzovsko-Fugerovskej zločineckej skupiny v 15-16 storočí nepriviedli BBSK do takého katastrofálneho stavu, ako šafárenie socialistov a liberálov od 29.augusta 1944 po súčasnosť. V BBSK účelovo riadene zhumplovali veľké výrobné podniky, podniky boli založené už dávno za Rakúsko-Uhorskej monarchie. V BBSK bol v minulosti najpriemyselnejší v Uhorsku. Pozitívum je že vôbec ešte ľudia žijú. Keby sme si skupina sadli za stôl a špekulovali, ako zhumplovať BBSK, tak to nevymyslíme. Skutočne nad zhubnú činnosť socialistov a liberálov nemáme. .

4. Aké sú priority Vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?
V prvom rade sa musí spoločnosť začať budovať na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe. Tento trojpilie chýba a výsledok je taký aký je. Obnoviť späť ťažbu energetických surovín.Obnoviť domáci priemysel,lesnú a poľnohospodársku prvovýrobu Navrátiť školstvu odborné vzdelanie. Nechajte sa prekvapiť. Nepovieme viac, nakoľko nám potom iné politické subjekty kradnú riešenia a prezentujú ich ako svoje. Potom stále žijú z našej hlavy.

5. Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?
Jozef Sásik-katolícky politológ, kandiduje na post predsedu BBSK za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku a má za sebou skupinu slušných a profesijných stredoslovákov.
Verní sebe, svorne napred!
Pretavíme nepriateľstvo na bratstvo, konkurenciu na spoluprácu, byrokraciu na občianstvo,
aby bol(o) zdravé dieťa v rodine, zdravý občan v dedine, zdravý národ v krajine, potom náš slovenský národ nezhynie.

TASR po redakčnom upravení a učesaní.