Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Vyhlásenie predstaviteľov SĽS Andreja Hlinku

707

Odmietame kontinuitu s politickým zriadením popierajúcim prirodzenú pravdu, tak ako odmietame všetky formy liberalizmu, rasizmu, xenofóbie, fašizmu, komunizmu a nacizmu, či už  v ich konzervatívnych, alebo obrodených formách. Budúcnosť Slovenska vidíme v principiálnom presadzovaní univerzálnych princípov Desatora v živote Slovenska a vyzývame občanov, aby sa otvorene hlásili k budovaniu Slovenska na princípoch všeobecnej kresťanskej a ľudovej politiky

Sme proti spochybňovaniu mravných základov spoločnosti, prezentované liberálnou relativizáciou promiskuity, homosexuality, prostitúcie a pedofílie.

Cieľom SĽS Andreja Hlinku  je budovanie suverénneho slovenského štátu na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe.