Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

18. apríl 2021

Spoločne vzdorujme Orwellovskému 1984!

0 1 373

Tí z Vás, ktorí by mohli, dnes na 3. Veľkonočnú nedeľu, počuť slová

On je zmiernou obetou za naše hriechy, ale aj za hriechy celého sveta

by sa mali a mohli bez problémov stotožniť, ak sa im podarí oslobodiť sa z osídiel falzifikácie dejín katolíckej štátnosti boľševicko menševickou kamarilou, podporovanou anarchistickými silami, deštrujúcimi dokonca aj súčasnú štátnosť, s Vyhlásením občanov slovenského štátu k 18. aprílu.