Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Uznesenia Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany zo 6. januára 2019

0 569

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 6. januára 2019 prijalo tieto Uznesenia PSĽS:

č. 19010604:
Uplynulý rok 2018 opäť preukázal, že občania Slovenskej republiky sú aj po 30-tich rokoch stále prikovaný ku galére stalinského autokratívneho dogmaticko despotického byrokratizmu a podliehajú okultizmu, zbožšťovaniu štátu, ba aj kultu osobnosti a jednoznačne tak nevedomky prispievajú k budovaniu korporatívneho pohanského štátu.
č. 19010605:
Stav nevšímavosti k duchovným veciam je naďalej alarmujúci. Pokiaľ kresťanská morálka a etika nebudú mať váhu ani pri uplatňovaní politických práv, nebude ani systém týmito právami vytváraný v súlade s prirodzeným právom. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, ako strana božského pôvodu, neupustí od svojich zásad a cesty vytýčenej Andrejom Hlinkom a učením Krista.
č. 19010606:
P SĽS prijalo nomináciu na otvorenú kandidátnu listinu pre voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Úplná kandidátna listina bude zverejnená v súlade so zákonom o voľbách do Európskeho parlamentu.
č. 19010607:
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku je tradicionalistickou katolíckou stranou a teda z jej prirodzenosti vyplýva tvrdenie, že podmienky každej, a teda i našej, spoločnosti sa nemenia, menia sa len pokušenia.
Dnešná skúsenosť jednoznačne potvrdzuje, že nominant z radov súčasných parlamentných strán sa neosvedčil, pretože nie je schopný autoritatívne reprezentovať všetkých obyvateľov Slovenska.
Vhodným kandidátom Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku je taký kandidát, ktorý chce budovať slovenský stavovský štát na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe.
Nominantom Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku je RNDr. Andrej Trnovec – predseda Slovenskej rady Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-190106