Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany.

323

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 31. januára 2019 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 190131:

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku ďakuje všetkým poslancom, ktorí pochopili súčasnú situáciu pred voľbou prezidenta a zároveň našli odvahu prejaviť súhlas so snahou o pozitívnu zmenu súčasného stavu spoločnosti.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-190131