Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko k voľbám.

1 739

A fonte puro pura defluit aqua

Aj keď niekto sám seba označuje za ľudáka, či ľudovca neznamená to, že sa týmto automaticky stáva ľudákom, či ľudovcom – inými slovami členom, či sympatizantom jedinej na Slovensku Bohom zjavenej, slovami jeho zástupcu na Zemi rímskeho biskupa Leva XIII. vyjadrenými encyklikou Rerum novarum a prostredníctvom pápežského protonotára Andreja Hlinku založenej politickej strany.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku sa dištancuje od akýchkoľvek pochybení a omylov, vyjadrených prejavmi, či prezentované činmi jednotlivých kandidátov, ktoré by mohli vyplývať z odklonu od jej tradicionalistického, katolíckeho charakteru a víta na svojej kandidátnej listine každého tradicionalistu, vlastenca, katolíka, kresťana a samozrejme zdôrazňuje, že ideálnym kandidátom strany je kandidát kombinujúco zjednocujúci všetky tieto atribúty.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

V Bratislave 21. júla 2017.

Andrej Trnovec
predseda SR SĽS
TK SĽS-170721