Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Mária Terézia Habsbursko Lotrinská (13. 5. 1717 – 29. 11. 1780)

1 143

Jej veličenstvo arcivojvodkyňa Rakúska, uhorská kráľovná, česká kráľovná Mária Terézia Habsbursko Lotrinská (13. 5. 1717 – 29. 11. 1780)

Dňa 14. mája 2017 od 14-tej hodiny sa na pozvanie rodiny Habsburskej dynastie a kapucínskej reholi-strážkyne Habsburskej nekropoly vo Viedni, zúčastnilo predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, pietnej spomienky konanej k 300-stému výročiu narodenia jej veličenstva arcivojvodkyni rakúskej, uhorskej kráľovnej, českej kráľovnej

Márii Terézii Habsbursko Lotrinskej-pýcha dynastie
Justícia et clementia

Program: – zádušná omša
– spevokol a hudobníci z Viedne
– návšteva nekropoly a kladenie kvetov

Presedníctvo Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku si zároveň uctilo pamiatku ich veličenstvám:
-arcivojvodkyňa rakúska, uhorská kráľovná, česká kráľovná Mária Terézia Habsbursko Lotrinská (13. 5. 1717 – 29. 11. 1780),
-uhorský kráľ, český kráľ, cisár Sv. rímskej ríše nemeckého národa Jozef II. Habsbursko Lotrinský (13. 3. 1741 – 20. 2. 1790),
–toskánsky veľkovojvoda, uhorský kráľ, český kráľ, cisár Sv. rímskej ríše nemeckého národa Leopold II. Habsbursko Lotrinský (5. 5. 1747 – 1. 3. 1792),
-uhorský kráľ, český kráľ, rakúsky cisár František Jozef I. (18. 8. 1830 – 21. 11. 1916),
-princezná bavorská, uhorská kráľovná, česká kráľovná, rakúska cisárovná Alžbeta Wittelsbachová-Bavorská-Sisi (24. 12. 1837 – 10. 9. 1898).

Za Boha a Národ !

Viedeň dňa 14. 5. 2017

Ing. Jozef Sásik
Výkonný predseda Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku
Za predsedníctvo