Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Katolíci idú do volieb NR SR 2023 s otvorenou kandidátkou

1 182

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku pozýva občanov Slovenska na jednotnú kandidátku pre parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Každého potenciálneho kandidáta žiadame o poslanie vlastného životopisu (pokiaľ si želáte určené informácie zo životopisu nebudú zverejnené) na svoju vlastnú prezentáciu i prezentáciu toho čo chce dosiahnuť. Uvedené bude zverejnené (životopis, foto, cieľ/snaha/ambícia) spolu so zverejnenou kandidátnou listinou. V prípade nekandidovania informácie nebudú zverejnené.
Informácie o možnosti a ďalších podmienkach kandidatúry si záujemcovia môžu vyžiadať na elektronickej adrese volby2023@hsls.sk, prípadne telefonicky na 0905-135-167.

Citácia zo Stanov:

Slovenská ľudová strana založená Andrejom Hlinkom je kresťanskou národnou tradicionalistickou katolíckou stranou, rešpektujúcou všetky ľudské práva a povinnosti.
Slovenská ľudová strana programovo vychádzajúca z tisícročných Cyrilometodejských tradícií je organizovaným zoskupením občanov, ktorí verní odkazu Andreja Hlinku usilujú o budovanie právneho štátu so všetkými jeho atribútmi a sociálne spravodlivej spoločnosti na kresťanských zásadách.
Základným programovým cieľom strany je viesť členov a ostatných spoluobčanov k tomu, aby sa v duchu základných hodnôt života a v znamení hesiel:
Za Boha život!
Za národ slobodu!
Za jednotu kresťanov!
Verní sebe svorne napred!
vo všetkých oblastiach svojej činnosti cieľavedome zúčastňovali na rozvoji Slovenska.
Cieľom Slovenskej ľudovej strany je budovanie suverénneho slovenského stavovského štátu na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe podporou vývoja spoločnosti smerom k vyššej kvalite života.
(Stavovský štát je množinou stavovských organizácií a ich vzťahy medzi nimi sú postavené na princípe solidarity a subsidiarity, odmietajúce korporatívny princíp).
Slovenská ľudová strana svoj cieľ presadzuje uplatňovaním Programu SĽS, ktorý je založený na sociálnej spravodlivosti a láske, nedotknuteľnom práve na život, na telesnú integritu a vzdelanie, na primerané prostriedky i služby, zabezpečujúce dôstojný život, na práve slobodného vyjadrovania sa, ako aj na možnosti voľby, a z toho vyplývajúcich povinností občana a spoločnosti.
Slovenská ľudová strana podporuje každú právoplatnú autoritu, ktorá sa stará o uskutočňovanie spoločného dobra prijímaním a realizáciou spravodlivých zákonov.

Sme jedinou politickou stranou zjednocujúcou občanov bojujúcich za záujmy Slovenska.
Oh, vlastne nie sme sami, ktorí zjednocujú, pretože peniaze dokážu obrazne zjednotiť aj naoko nezmieriteľných.
Sme jediní, ktorých politickým krédom, okrem iných, je:

V podstatnom jednota, v nepodstatnom sloboda a vo všetkom láska.

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas.

Oh, vlastne deklarovať všetko, čo by sa mohlo páčiť voličovi je vo väčšine prípadov založené, síce nie na úprimnom presvedčení, ale na dobre zaplatenom preverenom sociologickom prieskume.

Ponúkajú sa Vám mnohé strany a mnohé osoby. Mnohí sa naučia básničky s predvolebnými sľubmi, mnohých nastajlujú vizážisti, mnohí sa prispôsobia aj rétorikou očakávaniam a začnú používať očakávané slová, zvraty a slang mladých, aby zakryli tie pohnútky a to čo stojí za nimi.

Nedá mi nespomenúť niektoré politické strany ako príklady, ale vopred sa ospravedlňujem každému priaznivcovi akejkoľvek strany, či hnutia, že určite som jeho stranu neopomenul, prípadne nevypichol úmyselne, keďže nejde o analýzu, ale len príklady:

Aký je rozdiel medzi Stranou občianskej ľavice (dnes strana VLASŤ) a Komunistickou stranou Slovenska? Veď aj boľševici môžu byť vlastenci.
Aký je rozdiel medzi stranou 99%-občiansky hlas a stranou SPOLU-občianska demokracia? Veď aj oligarchovia si môžu stranu nazvať podľa vôle a predstierať, že reprezentujú skoro všetkých.
Aký je rozdiel medzi Stranou priateľov vína (dnes Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko) a Stranou občanov Slovenska (dnes SME RODINA)? Veď obe strany boli kúpené za primeranú cenu, či nie?
Aký je rozdiel medzi stranami Paliho Kapurková, veselá politická strana (dnes už zrušená) a OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)? Veď politickú scénu je potrebné oživiť a ľuďom priblížiť.
Aký je rozdiel medzi Slovenským kresťanskodemokratickým hnutím (dnes Kresťanská sociálna únia – v likvidácii) a Nezávislym fórom (dnes Kresťanská únia)?
Aký je rozdiel medzi AGRÁRNOU STRANOU VIDIEKA (dnes DOMA DOBRE) a Politickým hnutím členov JRD (neskôr Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky, dnes vymazané z registra)?
Aký je rozdiel medzi Liberálnodemokratickou úniou (dnes Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska) a Hnutím za demokraciu (dnes HLAS ĽUDU)?
Aký je rozdiel medzi Pravou Slovenskou národnou stranou (dnes Obyčajní ľudia) a Misiou 21 – Novou kresťanskou demokraciou (neskôr MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity, dnes zrušená)?
Aký je rozdiel medzi Magnificat Slovakia (dnes dobrovoľne zrušená), Kresťanskou socialistickou stranou Slovenska (dnes v likvidácii) a stranou Kresťanská demokracia – Život a prosperita (dnes KDŽP – Aliancia za Slovensko)?
Aký je rozdiel medzi stranami Ľudová strana (dnes Ľudová strana Pevnosť Slovensko) a Hnutie za demokratické Slovensko (neskôr Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, dnes zrušená)?
Aký je rozdiel medzi Demokratickou stranou (vymazaná z registra v roku 2006) a Demokratickou strana Slovenska (dnes Demokratická strana)?
Aký je rozdiel medzi Stranou demokratického Slovenska (dnes NÁRODNÁ KOALÍCIA) a Slovenským Hnutím Obrody?
Aký je rozdiel medzi DOBROU VOĽBOU a stranou DOPRAVA (dnes Hlas pravice)?
Aký je rozdiel medzi Demokratickou alianciou Slovenska (dnes Práca slovenského národa) a LIGOU, občiansko-liberálnou stranou (dnes PRIAMA DEMOKRACIA)?
Aký je rozdiel medzi stranami SIEŤ (dnes SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA) a ZA ĽUDÍ?
Aký je rozdiel medzi stranami Socialisti (dnes Slovenská liga) a Socialisti.sk?
Aký je rozdiel medzi Progresívnym Slovenskom a Občianskou konzervatívnou stranou?
Aký je rozdiel medzi Slovenskou demokratickou koalíciou (dnes už zrušená) a Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou (dnes SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana)? Nuž keď predseda slovenskej vlády Dzurinda mohol byť štatutárom SDKÚ – DS a SDK, rokoch 2001-2003 zároveň, prečo by jednotlivé osoby nemohli prejsť x- nástimi stranami, prípadne byť poslancami postupne x-nástich strán?
Aký je rozdiel medzi Demokratickou alianciou Slovenska (dnes Práca slovenského národa) a stranou SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA (neskôr aj Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA a dnes SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov)?
Aký je rozdiel medzi Béčko-Revolučná robotnícka strana (neskôr Živnostenská strana a dnes VZDOR – strana práce) a stranou ÚSVIT?
Aký je rozdiel medzi stranami Národ a Spravodlivosť (dnes Národ a Spravodlivosť – naša strana) a Nezávislosť a Jednota (dnes NAJ – Nezávislosť a Jednota)?
Aký bol rozdiel medzi stranami Slovenská pospolitosť – národná strana (rozpustená Najvyšším súdom SR 14. marca) a Strana kresťanskej demokracie (dnes Slovenský národný kongres – Strana kresťanskej demokracie – v likvidácii)?
Aký bol rozdiel medzi Komunistickou stranou Slovenska (neskôr Stranou demokratickej ľavice, ktorá bola vymazaná v roku 2005) a Stranou demokratickej ľavice (dobrovoľne zrušená v roku 2015)?

My sme Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku.

Porovnajte si programy, účel založenia jednotlivých strán i osobami v stranách činnými a pochopíte, že prinajmenšom pri menovaných stranách nie je idea rozhodujúcim podstatným činiteľom, ale financie tých, ktorí stoja v pozadí.

Obdobne aj pri snahách o spoločný postup je podstata vo financiách, pretože tie rozhodli o založení jednotlivých strán, kupovaní strán pre jednotlivé mediálne propagované osoby a vyhodnotení sociálnych prieskumoch ….

Myslíte, že v tomto roku, resp. pred týmito voľbami bude predaných a kúpených a premenovaných menej ako 20 strán, prípadne bude ich menej ako 20 zaregistrovaných? Nuž tak či onak, myslíte, že bolo vynájdených aspoň 20 piatych kolies u voza, alebo vyšlo aspoň 20 nových slniečok, ktoré potrebujú svoju vlastnú oblohu?

Ale môžeme sa pokúsiť o zjednotenie, ak nie medzi politickými zoskupeniami, ovládanými materiálnymi pohnútkami a osobami, síce schopnými skoro všetkého, ale neschopnými potlačiť osobné uprednostňovanie a konať v duchu kréda „Za Boha život, za národ slobodu“, tak aspoň medzi jednotlivcami rôzneho zmýšľania.

Pre zjednodušenie pochopenia a odstránenia akéhokoľvek úmyslu zabrániť zjednoteniu je pre nás jedinou podmienkou spolupráce občanov vyššie uvedené politické krédo, ktoré môžeme politicky vyjadriť ako ODMIETANIE TRIEDNEHO BOJA.

P.S.: Informácie o možnosti a podmienkach kandidatúry si záujemcovia môžu vyžiadať na elektronickej adrese volby2023@hsls.sk, prípadne telefonicky na 0905-135-167.