Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Odpoveď na „Otvorený list voličov politickým stranám SR“ od OZ Archa.

372

Dobrý deň,

dovoľujeme si poznamenať, že ste oslovili stranu Božieho pôvodu, ktorej jedným z principiálnych posolstiev je aj motto „Za Boha život, za národ slobodu“.

My nesľubujeme nikdy nič, okrem tvrdej práce už od roku 1894.

Tvrdíte, že situáciu, v našej spoločnosti, dôverne poznáte 34 rokov. Dovolím si poznamenať, že pokiaľ situáciu poznáte už 34 rokov, tak buď patríte k tým % občanov, ktorým je situácia ľahostajná, alebo im vyhovuje. V opačnom prípade by ste si po správnom vyhodnotení 34 rokov už uvedomovali, ktoré strany sľubujú, pretože ich cieľom je iba uspieť vo voľbách a nič viac.
Tu zdôrazním slovko iba, z predchádzajúcej vety, pretože z Vášho oslovenia je veľmi jasne dedukovateľné aké odpovede očakávate a z mojej odpovede dúfam je jasné tiež, že nepotrebujeme odpovedať ľúbivo a podľa očakávaní.

A pokiaľ sa domnievate, že strany, ktoré vznikli v priebehu posledných 34 rokov sú riešením, tak si dovoľujem oponovať. A pokiaľ sa dokonca domnievate, že by to mohli byť strany, ktoré vznikli obrazne včera, tak úprimne pochybujem o správnosti Vašej analýzy. Takéto strany totižto vznikajú iba, opäť zdôrazňujem slovko iba, preto, aby uspokojili ľudí, ktorí požadujú zábezpeku od nových tvárí, ktoré obrazne ponúknu vždy to aktuálne požadované.
Mier, vlastenectvo, referendum, priamu demokraciu, dvojnásobný plat, dôstojný život, ochranu slabých, jablko, či víno.
Znepáčil sa nacionalizmus, ponúknime vlastenectvo. Znepáčil sa parlament, ponúknime priamu demokraciu. Znepáčili sa voľby, ponúknime referendum. Znepáčil sa pot, ponúknime rod. Znepáčil sa ľuďom počet nezmyselne vzniknutých strán, založme ďalšiu, aby sme sa mohli spojiť, len nie zjednotiť. Hlavne aby nám dali hlas.
Historicky najlepším príkladom vlastenectva a priamej demokracie je vojenská posádka Kronštadtu, ktorá vyvraždila svojich dôstojníkov a priamym hlasovaním vojakov riadila pevnosť, pomohla Leninovi prevziať moc a nakoniec po splnení svojej úlohy bola vyvraždená.

My naopak očakávame iba ľudí, ktorí sú si vedomí toho, že pečené holuby len tak nepadajú z neba a ich prvoradou mierkou snahy nie je iba uspieť vo voľbách.
Ľudí, ktorí sa nehanbia obetovať v prospech dobra spoločnosti. Zdôrazňujeme totižto, že nie je problém sľubovať, keď viete, že sa môžete zo sľubu vyhovoriť s odkazom na prekážky, ktoré Vám do cesty kladie Váš koaličný partner podieľajúci sa na moci. Len sa musíte spojiť s niekým, ktorý Vám môže brániť v splnení sľubu.

Z Vášho oslovenia sme skôr prekvapení, že za existenčné ohrozenie spoločnosti považujete len obdobie posledných 34 rokov, keď zoberieme do úvahy kto nás oslovil.

Chybnou premisou je myslieť si, že ľudia, ktorí nerozmýšľajú v intenciách Vašeho oslovenia nie sú ľudia. Bohužiaľ, či Bohuvďaka sú.

Našou a aj Vašou úlohou musí byť tým ostatným rozšíriť obzor. Jednoducho dávať príklad. Domnievam sa, že sa Vám to darí v oblasti, v ktorej pôsobíte. Ale tak ako v spoločnosti majú svoje miesto spoločenstvá, či občianske združenia so svojimi právami a povinnosťami, tak majú svoje miesto aj politické strany. A ak budete oslovovať politické strany jednoducho si vyberte nejakú a kandidujte ako občianski aktivisti. Nesprávajte sa iba ako voliči. Tým nechcem samozrejme naznačiť, že by ste mohli patriť k tej väčšine voličov, ktorí ani voliť nechodia.

A zároveň tvrdíme, že delenie strán na pravicové, ľavicové, anarchistické, liberálne, socialistické atď. je absurdné a vyhovuje iba tým, ktorí Vás budú presviedčať, že spravia presne to po čom túžite, čo žiadate, v čo dúfate. Existuje iba jedno rozlíšenie. A aj to musíte spraviť Vy sami na základe Vášho poznania, svedomia a vedomia. Ako chápete dobro, čo je zlo. Pretože chápanie týchto kategórií nemusí byť rovnaké a tak aj keď sa s niekým dohodnete, že chcete bojovať za dobro, môžete nakoniec bojovať proti sebe.

Takže veríte v Boha? Veríte, že existuje niečo čo definuje súcno a že to nie je človek, ktorý je možno ožratý, premotivovaný, zvrátený, pomýlený, podplatený alebo dokonca i svedomitý, obetavý, možno vypočítavý, či empatický?

Toto použite na rozlíšenie strán, ktoré oslovujete.
Uvedeným zároveň nechcem spochybňovať dobro i v neveriacom človeku, aj keď tu môžeme naraziť na nebezpečenstvo nestálosti definície dobra.

Toto považujte za moju prvoplánovú odpoveď, ktorú ak uznáme za vhodné doplníme a upravíme v lehote, tak aby mala štábnu kultúru, ktorú asi požadujete, ale záverom.

Prosím nevyzývajte ostatných, aby si plnili povinnosť Vás zastupovať. Kandidujte.

S pozdravom,
Za Boha život, za národ slobodu!
Verní sebe, svorne napred!
Na stráž, na obranu, za tú našu domovinu.

Andrej Trnovec
predseda Slovenskej rady

Toto je e-pošta, na ktorú sme reagovali:

Zvolebnieva sa. Politické strany začínajú svoje volebné kampane. Z každej politickej strany sa na NÁS VOLIČOV opäť budú “valiť” predvolebné sľuby.

Túto situáciu za 34 rokov už dôverne poznáme. Napriek všetkým predvolebným, evidentne nesplneným sľubom, vyhláseniam a záväzkom, sme MY, naša spoločnosť a štát v priamom v existenčnom ohrození. Ak politici neuvádzajú svoje prevolebné sľuby a volebné programy do života, neplnia svoje verejne deklarované záväzky, ba konajú priamo v rozpore s nimi, musíme do rozhodovania o našej spoločnosti vstúpiť MY ĽUDIA.

Dnes už nie je možné pokračovať v zabehanom spôsobe získavania hlasov voličov v zmysle predvolebnej lži “Čo vám my sľúbime, to vám nikto nesplní” z dôvodu, že je priamo ohrozená naša existencia, sú ničené služby v oblasti zdravia, ochrany majetku, prebieha deštrukcia rodiny, ďalšie generácie sú zbavované budúcnosti… Vidíme, že podmienky nášho prežitia sú systematicky ničené a MY ĽUDIA sa dnes nachádzame v stave krajnej núdze.

Preto vám – politici – oznamujeme nasledovné: CHCETE OD NÁS VOLIČOV MANDÁT NA SPRÁVU NÁŠHO ŠTÁTU?

Základným predpokladom pre získanie nášho hlasu vo voľbách, je právna suverenita Slovenska. Čo to znamená? Pravidlá nášho života (legislatíva) na Slovensku musia byť určované, definované tu. NAMI! Nie v zahraničí. Musia vyhovovať nám, nie zahraničiu. Chceme také pravidlá nášho života v našom štáte, ktoré obyvateľom Slovenska zabezpečia plnohodnotný, kvalitný a bezpečný život.

TAK SI VÁS OTESTUJEME

V súčasnosti sa nás bezprostredne dotýka ohrozenie nelegálnou migráciou, pobytom cudzích osôb prinášajúcich kultúru nekompatibilnú s naším spôsobom života. Vidíme, čo priniesla podpora nelegálnej migrácie a migrantov do života iných spoločností – Nemecko, Francúzsko… Vieme to, pretože to máme pred očami a kto nie je slepý vidí, aké problémy sú do našej spoločnosti vnášané podporou nelegálnej migrácie.

Je šokujúce vidieť, že budúce problémy do našej spoločnosti vnášajú práve tí, ktorí nás majú zastupovať a chrániť.

Pred žiadnymi voľbami nikto z politikov nikdy nepovedal, že plánuje Slovensko zničiť, rozvrátiť hospodárstvo, zničiť bezpečnosť, obranu, zničiť možnosti byť slobodný vo svojej vôli žiť, podnikať a tvoriť. Žiadna politická strana nemala nič také vo svojich volebných programoch. Tak prečo sa dnes potýkame so stavom všeobecného rozvratu našej spoločnosti a osídľovania nášho územia kultúrne nekompatibilnými migrantami?

ĽUDÍ, od ktorých pochádza mandát pre správu Slovenska ZAUJÍMA odpoveď na otázku:

Urobíte v rámci vykonávania Vašej práce to, že zodvihnete svoju ruku v prospech odstránenia nadradenosti cudzej legislatívy nad našu vlastnú legislatívu?

TRVÁME na vašej povinnosti nás zastupovať a chrániť, a bezodkladne sa zasadiť o ukončenie podpory nelegálnej migrácie v SR. Nie je dôležité, ako budeme túto vynútenú podporu nazývať – povinné kvóty alebo dobrovoľná solidarita. Výsledkom je to isté – reálne bezpečnostné ohrozenie spoločnosti.

Zodvihnete ruky za ukončenie nelegálnej migrácie, osídľovania SR príslušníkmi nekompatibilnej kultúry!

MY riešenie poznáme – poznáte ho aj vy?

Vašu odpoveď čakáme v lehote 5 kalendárnych dní v písomnej forme. Stačí mailom z neanonymnej adresy odosielateľa. Vaša odpoveď (aj neodpoveď) bude zverejnená na stránke Spolok ARCHA, o.z. (spolok-archa.info)

MY ĽUDIA
Spolok Archa, o.z.


článok s vyššieuvedeným textom je zverejnený na stránke https://spolok-archa.info/otvoreny-list-volicov-politickym-stranam-a-predsedom-politickych-stran/

Pod článkom sú uvedení niektorí z voličov – signatári Otvoreného listu.

Odpovede kompetentných z oslovených politických strán budeme zverejňovať pod zoznamom signatárov v plnom rozsahu