Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Nielen pomenovanie ulice, ale i hrobové miesto.

471

Páni bratia a sestry, drahí občania,

V rozjímaní o dvoch vlajkách (Stanovisko vyjadrujúce podporu občanom Varína, rešpektujúcich prirodzenú historickú pravdu) sme popísali stav spoločnosti, v ktorej je časť spoločnosti pod vlajkou Krista, najvyššieho vojvodcu a nášho Pána a druhá pod vlajkou Lucifera, úhlavného nepriateľa našej ľudskej prirodzenosti.

Ako sme konštatovali Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku v dnešných časoch pozoruje nárast útokov na prirodzenú pravdu, vychádzajúcich z pomýlených predstáv, ktoré sú podporené viacgeneračným vymieľaním mozgov, nahrádzaním historickej pravdy v školskom systéme a médiách pod druhou vlajkou predstieraním ochrany slobody a svedomia.

Pozorujeme, že aj politické sily, ktoré predstierajú že stoja na pozíciách kresťanstva, svoje vlastenectvo podmieňujú zdvíhaním druhej vlajky, zdôvodňujúc, že pre dosiahnutie dobra sa spoja aj s čertom.

Páni bratia a sestry, drahí občania,

vážne veríte tomu, že na dosiahnutie dobra a ochranu prirodzenosti sa musíte spojiť so zlom a živiť neprirodzenosť?

Slovenská ľudová strana neprestajne od svojho vzniku v roku 1894 spája občanov pod vlajkou Krista, najvyššieho vojvodcu a nášho Pána.

V dnešné dni vybublala nenávisť druhej vlajky na povrch aj zhanobením hrobového miesta.

V danej situácii je potrebné, aby ste si uvedomili existenciu poznania, z ktorého nenávisť vychádza, pretože hriech nenávisti sa stavia proti Božej láske, ktorá sa vzťahuje nielen k Bohu, ale i k blížnemu. Pozorujte ako tí, ktorými lomcuje nenávisť argumentujú toleranciou (zamlčujú, že k zlu a neprirodzenosti, k druhej vlajke).

Keďže Boh je dobrom prirodzenosťou samotnou, nie je možné ho nenávidieť.

Ale nenávisť je možné privodiť už spomenutou manipuláciou, prostredníctvom ktorej mu prisúdime zlo, napr. obmedzenie slobody prikázaniami, ktoré deštruktívne popíšeme nie ako dar Boží, ale ako Božiu protiveň a Boha samotného ako príčinu zla.

Takéto pomýlené deformované poznanie je na víťaznom ťažení nielen na Slovensku, ale i v celej Európe a tí politici, ktorým záleží na vlastnom úspechu s hrdosťou zdvíhajú jeho vlajku. Nemajú problém zdôvodňovať, že sú liberáli, kresťania, konzervatívci i anarchisti a to všetko súčasne, pretože inak by nemohli stáť pod druhou vlajkou a miasť ľudí vyhláseniami, že sú to oni čo držia v rukách tú prirodzene správnu vlajku.

Je možno konštatovať, že nenávisť voči Bohu i voči blížnemu, ktoré sú súčasťou predstáv más pod druhou vlajkou je cudzia nám, ktorí sme pod vlajkou Pána, pretože my nenávidíme hriech, zlo. Nenávisť totižto musí cieliť proti skutočnému zlu, nie proti osobe hriešnika, ale proti jeho hriechu, ktoré ho ničí. Nenávisť voči hriechu blížneho je láskou k blížnemu.

To kvôli čomu sú nám blížni našimi nepriateľmi nenávidieť môžeme a musíme, pretože to je zlo, ktoré je nielen proti nám, ale aj proti našim blížnym.

V spoločnosti riadenej – druhým najhorším spoločenským zriadením – demokraciou, si musí každý ochotný kráčať pod prvou vlajkou uvedomiť, že je jedine možné uplatňovať rôznosť názorov pod touto vlajkou a nekráčať pod druhou vlajkou a svoje konanie obhajovať pokrokom toleranciou slobodou.

Opäť opakovane vyzývame k vytvoreniu katolíckej koalície a pozývame každého kráčať pod prvou vlajkou v parlamentných voľbách.

S pozdravom
Za Boha život! Za národ slobodu!
Verní sebe, svorne napred!
Na stráž na obranu za tú našu domovinu.

V Bratislave 13. mája 2023.

TK SĽS-230513