Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Uznesenie Slovenskej rady Slovenskej ľudovej strany -150918.

0 694

Slovenská ľudová strana na svojom rokovaní Slovenskej rady Slovenskej ľudovej strany uzniesla na volebnom hesle „Za Boha a pre národ, v záujme národa a v úcte k Bohu“ a volebnom princípe „Kto nie je s nami je proti nám“.

Domnievame sa, že už nie je pre slovenský národ akceptovateľné tolerovať kukučky a krysy. Aj dnes vidíme množstvo kukučiek, ktoré vyhadzujú z národného kresťanského hniezda vajíčka sociálneho, ktorými sa živia krysy. Ľudia sa musia odvážiť pomenovať a jasne označiť kukučky a krysy, ktoré budú chcieť predstierať boj za národné záujmy i kresťanské hodnoty a predstierajúce presadzovanie sociálnej spravodlivosti v slovenskom štáte.

Slovenský národ má to nešťastie, že vždy sa do jeho národného kresťanského hniezda znesie kukučie vajce a táto kukučka usilovne vyhadzuje skutočne národné i kresťanské pechoriac sa národne i kresťansky a za výdatnej spolupráce krýs v sociálnych maskáčoch.

Dnešná doba musí ukázať, či v našom spoločnom hniezde sú usadení viacerí rovnakého druhu, alebo sa v ňom opäť ako už opakovane po mnohé roky presadí kukučka a jej potomci.
Pokiaľ slovenský národ chce pretrvať a má ešte dostatok nezmanipulovaných neostáva mu iné ako postupovať jednotne na poli národnom a kresťanskom.
Len krysy tvrdia, že sociálne hodnoty, spravodlivosť, nie sú súčasťou kresťanskej prirodzenosti a len kukučky tiež tvrdia, že slovenský štát by nemal byť organizáciou chrániacou len záujmy slovenského národa.

Slovenská ľudová strana tak ako, rozpoznajúc potreby slovenského národa, pred rokom 1939 i dnes vidiac túto neodkladnú potrebu vyzýva všetky pokrokové politické sily slovenského národa k spoločnému postupu v rámci jej Ľudovej platformy.

„Každé kráľovstvo proti sebe rozdelené spustne, dom na dom popadá“ Lk 11,17

Ak by sme ostali rozdelení, akože obstojí náš spoločný štát?

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-150918