Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!
Browsing Category

Eurovoľby 2019

Ing. Jozef Sásik • Príhovor

Drahý národ slovenský.Mnoho vážení páni bratia a sestry. Vynasnažíme sa vymaniť európske spoločenstvo zo súčasného hlbokého politického závozu, do ktorého ho úmyselne aktívne doviedli socialisti a liberáli, na základe týchto troch

Mgr. Elena Šubjaková

Kandidátka na poslankyňu Európskeho parlamentu na funkčné obdobie rokov 2019 ‒ 2024 za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v

RNDr. Andrej Trnovec

Dnešná Európska únia vznikla transformáciou Európskeho spoločenstva.A my pretransformujeme dnešnú EÚ na SEN - na Spoločenstvo európskych národov.Potrebujeme lepšiu Európu. Európu, ktorá je schopná oslobodiť sa od Bruselského draka a ktorá

Ing. Jozef Sásik

Mnoho vážení páni bratia a sestry. Vynasnažíme sa v Bruseli vymaniť európske spoločenstvo národov zo súčasného hlbokého politického závozu, podľa týchto moderných politických zásad: -Prvá zásada spočíva v tom, že hlavným prínosom